Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού
 • Πρόσκληση LIFE 2017 - Αποτελέσματα προτάσεων με Έλληνα Συντονιστή

  Πρόσκληση LIFE 2017 - Αποτελέσματα προτάσεων με Έλληνα Συντονιστή

  12 προτάσεις με Έλληνα συντονιστή επιλέχθηκαν για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE 2017 και περνάνε στο στάδιο της αναθεώρησης (revision phase).

  Περισσοτερα

 • Πρόσκληση LIFE 2017 - Αποτελέσματα προτάσεων με Έλληνα εταίρο και συντονιστή από άλλη χώρα της Ε.Ε.

  Πρόσκληση LIFE 2017 - Αποτελέσματα προτάσεων με Έλληνα εταίρο και συντονιστή από άλλη χώρα της Ε.Ε.

  8 προτάσεις με Έλληνα εταίρο και συντονιστή από άλλη χώρα της Ε.Ε. επιλέχθηκαν για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE 2017 και περνάνε στο στάδιο της αναθεώρησης (revision phase).

  Περισσοτερα

 • To Νέο Πολυετές Πρόγραμμα LIFE 2018-2020

  To Νέο Πολυετές Πρόγραμμα LIFE 2018-2020

  Εκδόθηκε το νέο Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας για την περίοδο 2018-2020 (MultiAnnual Work Programme for 2018-2020, MAWP).

  Οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι για την εν λόγω περίοδο είναι 1.657.063.000 € και πρόκειται να διατεθούν ως εξής:

  • 1.243.817.750 € για το Υποπρόγραμμα Περιβάλλον
  • 413.245.250 € για το Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα

  Περισσοτερα

 • Έργο LIFE του μήνα

  Έργο LIFE του μήνα

  Η ενότητα «Έργο LIFE του μήνα» περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα, τις καλές πρακτικές και τα αποτελέσματα τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE.

  Περισσοτερα

 • Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2017

  Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2017

  LIFE14 CAP/GR/000003 – GR LTF

  Η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE αποτελείται από πέντε εμπειρογνώμονες που, μαζί με τα Εθνικά Σημεία Επαφής, παρέχουν υποστήριξη σε πιθανούς δικαιούχους οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE.

  Περισσοτερα

 • Ημερολόγιο εκδηλώσεων

  Ημερολόγιο εκδηλώσεων

  Περισσοτερα

Η Επιτροπή καλεί νομικά πρόσωπα (οντότητες) που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2017 για επιχορηγήσεις δράσης LIFE. Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις για τα δύο υποπρογράμματα LIFE.

Περισσότερα

208

ολοκληρωμένα έργα

31

έργα σε εξέλιξη

326,2

εκατ. ευρώ συνολικός προϋπολογισμός όλων των έργων (1992-2016)

Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας για να συζητήσουμε την πρότασή σας

Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας για να συζητήσουμε την πρότασή σας


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lifetaskforce/public_html/administrator/components/com_widgetkit/plugins/content/instagram/src/InstagramApp.php on line 42

Warning: end() expects parameter 1 to be array, null given in /home/lifetaskforce/public_html/administrator/components/com_widgetkit/plugins/content/instagram/src/InstagramApp.php on line 91