Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού
 • Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2017

  Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2017

  LIFE14 CAP/GR/000003 – GR LTF

  Η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE αποτελείται από πέντε εμπειρογνώμονες που, μαζί με τα Εθνικά Σημεία Επαφής, παρέχουν υποστήριξη σε πιθανούς δικαιούχους οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE.

  Περισσοτερα

 • Έργο LIFE του μήνα

  Έργο LIFE του μήνα

 • Ημερολόγιο εκδηλώσεων

  Ημερολόγιο εκδηλώσεων

  Περισσοτερα

 • Συναντήσεις παροχής τεχνικής υποστήριξης προτάσεων LIFE για την Πρόσκληση 2017 – 30-31 Αυγούστου

  Συναντήσεις παροχής τεχνικής υποστήριξης προτάσεων LIFE για την Πρόσκληση 2017 – 30-31 Αυγούστου

  Περισσοτερα

Η Επιτροπή καλεί νομικά πρόσωπα (οντότητες) που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2017 για επιχορηγήσεις δράσης LIFE. Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις για τα δύο υποπρογράμματα LIFE.

Περισσότερα

208

ολοκληρωμένα έργα

31

έργα σε εξέλιξη

326,2

εκατ. ευρώ συνολικός προϋπολογισμός όλων των έργων (1992-2016)

Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας για να συζητήσουμε την πρότασή σας

Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας για να συζητήσουμε την πρότασή σας

Greek LIFE Task Force (life_task_force_gr)
Παρουσίαση Ευρωπαϊκών Εργαλείων για την Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα και το Περιβάλλον, 4/3/17 #life #horizon2020 #verdetec #green #technologies #exhibition #eu
Greek LIFE Task Force (life_task_force_gr)
Παρουσίαση Ευρωπαϊκών Εργαλείων για την Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα και το Περιβάλλον, 4/3/17 #life #horizon2020 #verdetec #green #technologies #exhibition #eu
Greek LIFE Task Force (life_task_force_gr)
Παρουσίαση Ευρωπαϊκών Εργαλείων για την Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα και το Περιβάλλον, 4/3/17 #life #horizon2020 #verdetec #green #technologies #exhibition #eu