Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού
 • Συναντήσεις παροχής τεχνικής υποστήριξης προτάσεων LIFE για την Πρόσκληση Δράση για το Κλίμα 2019, 5-6 Σεπτεμβρίου 2019

  Συναντήσεις παροχής τεχνικής υποστήριξης προτάσεων LIFE για την Πρόσκληση Δράση για το Κλίμα 2019, 5-6 Σεπτεμβρίου 2019

  Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE διοργανώνουν συναντήσεις παροχής τεχνικής υποστήριξης προτάσεων LIFE για την Πρόσκληση Δράση για το Κλίμα 2019, λίγες ημέρες πριν την τελική υποβολή (12 Σεπτεμβρίου). Συγκεκριμένα, θα παρέχεται συμβουλευτική στους αιτούντες, με στόχο την τελική διαμόρφωση των προτάσεών τους, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, 10:00-16:00στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου.

  Περισσοτερα

 • Newsletter - Ιούλιος 2019

  Newsletter - Ιούλιος 2019

  Βρείτε στην ιστοσελίδα μας το Newsletter με τα νέα της ομάδας μας

  Περισσοτερα

 • Πράσινο Ταμείο και Έργα LIFE

  Πράσινο Ταμείο και Έργα LIFE

  Το Πράσινο Ταμείο ήδη υλοποιεί ως συντονιστής εταίρος ένα έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού (Greek LIFE Task Force), ως συνδικαιούχος δύο εγκεκριμένα ολοκληρωμένα έργα LIFE (LIFE-IP4NATURA & LIFE-IP AdaptInGR), ενώ θα συμμετάσχει στην υλοποίηση ενός επιπλέον ολοκληρωμένου έργου το οποίο βρίσκεται στο στάδιο αναθεώρησης (LIFE-IP CEI Greece). Επίσης, το Πράσινο Ταμείο συμμετέχει ως συνδικαιούχος σε τρία παραδοσιακά έργα LIFE (LIFE REWEEE, LIFE TERRACESCAPE και LIFE GRECABAT).

  Περισσοτερα

 • Ευρωπαϊκά Βραβεία Natura 2000 για το 2020: Ανοιχτή πρόσκληση για πρωτοβουλίες διατήρησης της φύσης έως τις 30/09/2019

  Ευρωπαϊκά Βραβεία Natura 2000 για το 2020: Ανοιχτή πρόσκληση για πρωτοβουλίες διατήρησης της φύσης έως τις 30/09/2019

  Το βραβεία Natura 2000 είναι ανοιχτά σε κάθε οργανισμό ή άτομο που συμμετέχει στο δίκτυο Natura 2000, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και τοπικών αρχών, των επιχειρήσεων, των ΜΚΟ, των ιδιοκτητών γης, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ιδιωτών. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

  Περισσοτερα

 • Πρόσκληση LIFE 2019: Έναρξη διαδικασίας υποβολής

  Πρόσκληση LIFE 2019: Έναρξη διαδικασίας υποβολής

  Ξεκίνησε στις 4 Απριλίου 2019, η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα LIFE για χρηματοδότηση έργων για τη διατήρηση της φύσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

  -Στο υποπρόγραμμα Environment και για τα παραδοσιακά έργα, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων θα γίνει σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο θα γίνει υποβολή concept notes(max. 10 σελ.) και στο δεύτερο στάδιο η υποβολή full proposal
  -Για το υποπρόγραμμα Climate Action, η υποβολή θα γίνει σε ένα στάδιο (full proposal). 

  Περισσοτερα

 • Παρουσιάσεις Εκδηλώσεων για το Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2019

  Παρουσιάσεις Εκδηλώσεων για το Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2019

  Βρείτε εδώ τις Παρουσιάσεις Εκδηλώσεων Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα LIFE και της θεματικής διημερίδας "LIFE & Πόλεις" - Πρόσκληση 2019

  Περισσοτερα

 • Βίντεο καλών πρακτικών έργων LIFE

  Βίντεο καλών πρακτικών έργων LIFE

  Στο πλαίσιο του έργου μας δημιουργήθηκε ένα βίντεο για το Πρόγραμμα LIFΕ, καθώς και 3 βίντεο καλών πρακτικών τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων.

  Περισσοτερα

 • Έργο LIFE του μήνα

  Έργο LIFE του μήνα

  Η ενότητα «Έργο LIFE του μήνα» περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα, τις καλές πρακτικές και τα αποτελέσματα τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE.

  Περισσοτερα

 • Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2017

  Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2017

  LIFE14 CAP/GR/000003 – GR LTF

  Η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE αποτελείται από πέντε εμπειρογνώμονες που, μαζί με τα Εθνικά Σημεία Επαφής, παρέχουν υποστήριξη σε πιθανούς δικαιούχους οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE.

  Περισσοτερα

Η Επιτροπή καλεί νομικά πρόσωπα (οντότητες) που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2018 για επιχορηγήσεις δράσης LIFE. Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις για τα δύο υποπρογράμματα LIFE.

Περισσότερα

208

ολοκληρωμένα έργα

31

έργα σε εξέλιξη

326,2

εκατ. ευρώ συνολικός προϋπολογισμός όλων των έργων (1992-2016)

Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας για να συζητήσουμε την πρότασή σας

Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας για να συζητήσουμε την πρότασή σας


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lifetaskforce/public_html/administrator/components/com_widgetkit/plugins/content/instagram/src/InstagramApp.php on line 42

Warning: end() expects parameter 1 to be array, null given in /home/lifetaskforce/public_html/administrator/components/com_widgetkit/plugins/content/instagram/src/InstagramApp.php on line 91