Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού
 • Πρόσκληση LIFE 2019 - Υποβολή συνοπτικών υπομνημάτων στα παραδοσιακά έργα του υπο-προγράμματος Περιβάλλον

  Πρόσκληση LIFE 2019 - Υποβολή συνοπτικών υπομνημάτων στα παραδοσιακά έργα του υπο-προγράμματος Περιβάλλον

  H διαδικασία υποβολής συνοπτικών υπομνημάτων στα παραδοσιακά έργα του υπο-προγράμματος Περιβάλλον της πρόσκλησης LIFE 2019 ολοκληρώθηκε επιτυχώς. 37 συνοπτικά υπομνήματα υποβλήθηκαν με Έλληνα φορέα ως συντονιστή.

  Περισσοτερα

 • Παρουσιάσεις Εκδηλώσεων Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2019

  Παρουσιάσεις Εκδηλώσεων Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2019

  Βρείτε εδώ τις Παρουσιάσεις Εκδηλώσεων Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2019

  Περισσοτερα

 • Θεματική ενημερωτική διημερίδα ‘LIFE και Πόλεις’, Αθήνα, 10-11/04/19 - Παρουσιάσεις

  Θεματική ενημερωτική διημερίδα ‘LIFE και Πόλεις’, Αθήνα, 10-11/04/19 - Παρουσιάσεις

  Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική LIFE Task Force διοργάνωσαν Θεματική ενημερωτική διημερίδα με τίτλο ‘LIFE και Πόλεις’, στις 10 και 11 Απριλίου 2019, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή περιβαλλοντικών και κλιματικά ανθεκτικών λύσεων στις πόλεις. Στόχος της διημερίδας ήταν η διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων LIFE και η περαιτέρω αξιοποίησή τους και μεταφορά σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως Δήμους και φορείς / οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Βρείτε το πρόγραμμα της διημερίδας, τις περιλήψεις των έργων και τις παρουσιάσεις. 

  Περισσοτερα

 • Πρόσκληση LIFE 2019: Έναρξη διαδικασίας υποβολής

  Πρόσκληση LIFE 2019: Έναρξη διαδικασίας υποβολής

  Ξεκίνησε στις 4 Απριλίου 2019, η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα LIFE για χρηματοδότηση έργων για τη διατήρηση της φύσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

  -Στο υποπρόγραμμα Environment και για τα παραδοσιακά έργα, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων θα γίνει σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο θα γίνει υποβολή concept notes(max. 10 σελ.) και στο δεύτερο στάδιο η υποβολή full proposal
  -Για το υποπρόγραμμα Climate Action, η υποβολή θα γίνει σε ένα στάδιο (full proposal). 

  Περισσοτερα

 • LIFEAwards19 - LIFE Citizen’s Prize

  LIFEAwards19 - LIFE Citizen’s Prize

  These nine projects have been shortlisted for the “Citizen’s Award” by a panel of National Contact Points. Now it is your turn to vote!

  Select your favorite candidate for the “LIFE Citizen’s Prize” from one of the three categories and cast your vote from 8 April to 16 May.

  The winning project will be rewarded during the LIFE Awards ceremony on 16 May 2019, as part of the EU Green Week 2019, Europe’s biggest environmental event.

  Περισσοτερα

 • Βίντεο καλών πρακτικών έργων LIFE

  Βίντεο καλών πρακτικών έργων LIFE

  Στο πλαίσιο του έργου μας δημιουργήθηκε ένα βίντεο για το Πρόγραμμα LIFΕ, καθώς και 3 βίντεο καλών πρακτικών τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων.

  Περισσοτερα

 • Έργο LIFE του μήνα

  Έργο LIFE του μήνα

  Η ενότητα «Έργο LIFE του μήνα» περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα, τις καλές πρακτικές και τα αποτελέσματα τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE.

  Περισσοτερα

 • Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2017

  Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2017

  LIFE14 CAP/GR/000003 – GR LTF

  Η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE αποτελείται από πέντε εμπειρογνώμονες που, μαζί με τα Εθνικά Σημεία Επαφής, παρέχουν υποστήριξη σε πιθανούς δικαιούχους οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE.

  Περισσοτερα

 • Ημερολόγιο εκδηλώσεων

  Ημερολόγιο εκδηλώσεων

  Περισσοτερα

Η Επιτροπή καλεί νομικά πρόσωπα (οντότητες) που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2018 για επιχορηγήσεις δράσης LIFE. Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις για τα δύο υποπρογράμματα LIFE.

Περισσότερα

208

ολοκληρωμένα έργα

31

έργα σε εξέλιξη

326,2

εκατ. ευρώ συνολικός προϋπολογισμός όλων των έργων (1992-2016)

Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας για να συζητήσουμε την πρότασή σας

Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας για να συζητήσουμε την πρότασή σας


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lifetaskforce/public_html/administrator/components/com_widgetkit/plugins/content/instagram/src/InstagramApp.php on line 42

Warning: end() expects parameter 1 to be array, null given in /home/lifetaskforce/public_html/administrator/components/com_widgetkit/plugins/content/instagram/src/InstagramApp.php on line 91