Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Σεπτέμβριος 2018 - GreenYourMove

Α) Ταυτότητα έργου

Τίτλος/Κωδικός έργου

"Development and promotion of a co-modal journey planning platform to minimize GHG emission in Europe" - Life GreenYourMove

LIFE14 ENV/GR/000611 

Διάρκεια

48 μήνες

Προϋπολογισμός  €1,245,052
Συντονιστής-Εταίροι

Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εταίροι: 

AVMAP Α.Ε, Ελλάδα

CHAPS spol. s r.o., Δημοκρατία της Τσεχίας

EMISIA S.A., Ελλάδα

INPROP, s.r.o., Δημοκρατία της Σλοβακίας

TRAINOSE S.A., Ελλάδα

Περιοχές υλοποίησης δράσεων

Ελλάδα, Τσεχία, Σλοβακία

Ιστοσελίδα

www.greenyourmove.org - η σελίδα του έργου

www.greenyourmove.eu - ο πλοηγός που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου

Αρμόδια επικοινωνίας

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δρ. Γεώργιος Κ.Δ. Σαχαρίδης

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

6977404429

Περιγραφή/Σκοπός

Ο κύριος στόχος του έργου GreenYourMove είναι η ανάπτυξη και προώθηση ενός συντροπικού πλοηγού μετακίνησης με άμεσο στόχο την ελαχιστοποίηση των  αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη. To GreenYourMove αναπτύσσει ένα πολυτροπικό πλοηγό μετακίνησης (σύστημα δρομολόγησης καθώς και έκδοσης εισιτηρίων) λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (αστικά λεωφορεία και ΚΤΕΛ, μετρό, τραμ, τρόλλευ, τρένα). Ο χρήστης επιλέγει εναλλακτικές διαδρομές που συνδυάζουν περισσότερα από ένα μέσα μεταφοράς. Οι εναλλακτικές διαδρομές είναι οι περιβαλλοντικά φιλικότερες, καθώς υπολογίζονται οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου για κάθε πιθανό σενάριο.

Ειδικότερα, ο  σκοπός του GYM είναι να:

 • Ενισχύσει τη βιώσιμη κινητικότητα στις ευρωπαϊκές πόλεις και ιδιαίτερα στην Ελλάδα,
 • Μειώσει τη ρύπανση και να ελαχιστοποιήσει τις εκπομπές των μέσων μαζικής μεταφοράς στο αστικό περιβάλλον, μέσω ενός φιλικού προς το περιβάλλον πολυτροπικού πλοηγού μετακίνησης για τους επιβάτες, ο οποίος θα παρουσιαστεί στην Ελλάδα, στην Τσεχική Δημοκρατία και στην Σλοβακική Δημοκρατία,
 • Συμβάλλει στην υλοποίηση των δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ στο πλαίσιο του UNFCCC Πρωτόκολλο του Κιότο, και
 • Συμβάλει στην καθιέρωση από το 2020 του πλαισίου για ένα ευρωπαϊκό σύστημα πολλαπλών πληροφοριών για τις μεταφορές, τη διαχείριση και την πληρωμή.

Σύμφωνα με τον σκοπό, οι στόχοι του έργου είναι να:

 • Αναπτυχθούν εργαλεία τα οποία θα υπολογίζουν με ακρίβεια τις εκπομπές των δημόσιων οχημάτων που κυκλοφορούν στα δημόσια δίκτυα μεταφορών της ΕΕ.
 • Αναπτυχθούν εργαλεία τα οποία θα παρέχουν το φιλικότερο προς το περιβάλλον ταξίδι από οποιοδήποτε σημείο του υπό εξέταση δικτύου (τουλάχιστον τσέχικου, σλοβακικού και ελληνικού) σε ένα άλλο με τη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της μεταφοράς των επιβατών.
 • Αναπτυχθεί, παρουσιαστεί και προωθηθεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα η οποία θα οδηγήσει στη μείωση της παραγωγής εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας (ανά διανυόμενο χιλιόμετρο, ανά επιβάτη) στον τομέα των ευρωπαϊκών μεταφορών, μειώνοντας τη ζήτηση για ταξίδια με αυτοκίνητο και κάνοντας τις μεταφορές με μέσα μαζικής μεταφοράς πιο πράσινες, πιο αποτελεσματικές, πιο προσιτές και πιο ελκυστικές.
 • Αλλάξουν την κουλτούρα και τις συνήθειες στη μετακίνηση των επιβατών παρέχοντας μία έυκολη στη χρήση υπηρεσία, ενώ παράλληλα να εγείρει την αναγνώριση των περιβαλλοντικών οφελών.
 • Μειώσει το (ισοδύναμο) CO2 ανά επιβάτη και χιλιόμετρο.
 • Εισαγάγει μια καινοτόμο πολιτική στο πανευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών, βασισμένη στο αποτελεσματικό σύστημα συν-τροπικότητας και στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς εκπομπών.
 • Φέρει σε επαφή επιχειρήσεις, επιστήμονες, τοπικές και εθνικές αρχές για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των μεταφορών στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στην κλιματική αλλαγή στις αστικές ζώνες.
 • Αυξήσει την αναγνώριση και να κινητοποιήσει τους βασικούς τοπικούς, περιφερειακούς και διεθνείς φορείς προκειμένου να υιοθετήσουν περιβαλλοντικά μέτρα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
 • Υποστηρίξει τη δικτύωση και την ανταλλαγή πρακτικών σε διακρατικό επίπεδο με στόχο την περιβαλλοντική ενωποίηση σε τομείς πολιτικής που σχετίζονται με τις μεταφορές. 

Β) Καλές πρακτικές

Ανάπτυξη δικτυακής πλατφόρμας για την ψηφιοποιήσει των δεδομένων δικτύου τον παρόχων μέσων μαζικής μεταφοράς

Ανάπτυξη για πρώτη φορά ενός πλοηγού πανελλήνιας εμβέλειας ο οποίος είναι διαθέσιμος για υπολογιστές και κινητά

Περιβαλλοντολογική συνείδηση επιβατών

Γ) Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα ως τώρα είναι:

Εκτελεστικό επίπεδο:

 • Μια βάση δεδομένων που καλύπτει το 70% του ελληνικού δικτύου δημόσιων μεταφορών για πρώτη φορά.
 • Καινοτόμα υπολογιστικά μοντέλα της συν-τροπικής κατανάλωσης ενέργειας και της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου για τα ευρωπαϊκά δημόσια μέσα μεταφοράς.
 • Μια βελτιωμένη προσέγγιση μοντελοποίησης και λύσης για το συν-τροπικό περιβαλλοντικό πρόβλημα της δρομολόγησης οχημάτων, η οποία αποτελεί τη βάση για ενεργειακά αποδοτικές βιώσιμες μεταφορές.
 • Παρουσίαση του πρώτου εθνικού συν-τροπικού περιβαλλοντολογικού δημόσιου ταξιδιωτικού πλοηγού στην Ελλάδα σε 16 μεγάλες πόλεις.
 • Βελτιωμένα αποτελέσματα και υψηλότερη ακρίβεια του λογισμικού υπολογισμού εκπομπών COPERT της European Environment Agency (EEA) μέσω της υιοθέτησης των μοντέλων του GYM.

Αντίκτυπος ως τώρα:

 • Απρόσκοπτη αστική κινητικότητα δημιουργώντας πλαίσια συνθηκών και έναν ισχυρό μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων από διαφορετικά διοικητικά επίπεδα και φορέων μεταφορών. 

Τα αποτελέσματα στο μέλλον θα είναι:

Εκτελεστικό επίπεδο:

 • Παρουσίαση του πρώτου εθνικού συν-τροπικού περιβαλλοντολογικού δημόσιου ταξιδιωτικού πλοηγού στην Ελλάδα σε 16 μεγάλες πόλεις και ενός πανευρωπαϊκού ταξιδιωτικού πλοηγού μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας και μιας smartphone εφαρμογής η οποία θα αναπαραχθεί σε τουλάχιστον 4 ταξιδιωτικούς πλοηγούς ευρωπαϊκών χωρών (π.χ. Τσεχία, Ρουμανία, Σλοβακία).
 • Να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους Έλληνες, τους τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα και τους μαθητές που μετακομίζουν σε άλλη πόλη για να σπουδάσουν.

Αντίκτυπος στο μέλλον:

 • Αλλαγή της νοοτροπίας των επιβατών και ενθάρρυνσή τους να αλλάξουν τις συνήθειές τους, από τη χρήση του αυτοκινήτου στη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, μέσω της προώθησης συν-τροπικών και περιβαλλοντολογικά αποδοτικών προτύπων μεταφοράς.
 • Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών στις πόλεις: Μείωση τουλάχιστον 2,699 Mt ισοδύναμου CO2 κατά τη διάρκεια του έργου (Δράση C1). Οι ετήσιες μειώσεις των εκπομπών στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας το GYM μπορεί να φτάσει τους 2,980 Mt ισοδύναμου CO2 μετά το τέλος του έργου.
 • Εισαγωγή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα βασισμένη στο αποδοτικό σχήμα της συν-τροπικότητας και στους κανονισμούς των εκπομπών της ΕΕ τουλάχιστον σε 5 χώρες μέσω 5 ταξιδιωτικών πλοηγών κατά τη διάρκεια της περιόδου χρηματοδότησης.
 • Δημοσίευση νέων επιστημονικών λύσεων και κάλλιστων πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ και προώθηση της εφαρμογής μιας ενιαίας πολιτικής για την ποιότητα του αέρα: 3 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού συντελεστή επιρροής, 14 συμμετοχές σε συνέδρια, 1 ειδικό τεύχος συλλογής παγκόσμιων δημοσιεύσεων (τουλάχιστον 12) σε επιστημονικό περιοδικό υψηλού συντελεστή επιρροής, 1 βιβλίο το οπόιο εστιάζει στον συν-τροπικό περιβαλλοντολογικό σχεδιασμό ταξιδιού.
 • Την αύξηση της αναγνώρισης των περιβαλλοντολογικά φιλικών αποφάσεων στο σχεδιασμό ταξιδιού και την επισήμανση της σημαντικότητας της συν-τροπικής μετακίνησης, από την άποψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω πολυάριθμων ενεργειών διάδοσης στοχεύοντας σε τουλάχιστον 100.000 ανθρώπους σε 12 ευρωπαϊκές χώρες.

Next steps:

Κατά την διάρκεια της 83ης ΔΕΘ που θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 16 Σεπτεμβρίου του 2018, ο πλοηγός LIFE GreenYourMove θα παρουσιαστεί. 

https://www.facebook.com/events/248256039118473/

Θα οργανωθεί ημερίδα στα πλαίσια της ΔΕΘ με τίτλο: Αστικές και Υπεραστικές Συγκοινωνίες το σήμερα και το αύριο

Το Σάββατο 15/09/18 και ώρα 18:00 με 20:00 στην Αίθουσα Γερμανός Α συνδιοργανώνεται ημερίδα με τίτλο «Αστικές και Υπεραστικές Συγκοινωνίες το σήμερα και το αύριο». Οι συνδιοργάνωνες της ημερίδας είναι το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, και εκπρόσωποι φορείς της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών, και της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών. Προσκαλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στην ημερίδα αυτή και καθώς επίσης να επισκεφτείτε το περίπτερο που πανεπιστήμιου όπου θα υπάρχει παρουσία της εφαρμογής.

Περιγραφή εκδήλωσης: Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν από εκπρόσωπο της ΠΟΑΣ (κ. Σακελλαρίου) και εκπρόσωπο της ΠΟΑΥΣ (κ. Κολυνδρίνη) οι προοπτικές που ανοίγονται για τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες. Η εξέλιξή τους τα τελευταία χρόνια και οι προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν θα αναλυθούν. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί ο πλοηγός μέσων μαζικής μεταφοράς LIFE GreenYourMove (Δρ. Γ. Σαχαρίδης) που έχει αναπτυχθεί από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.