Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Ιούνιος 2018 - Lesser Kestrel

Α) Ταυτότητα έργου

Τίτλος/Κωδικός έργου

Lesser Kestrel  «Διατήρηση και διαχείριση του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) σε τρεις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Ελλάδας»

LIFE11 NAT/GR/1011

Διάρκεια

01/06/2012 - 31/10/2016

Προϋπολογισμός 1.957.410 €
Συντονιστής-Εταίροι

Συντονιστής δικαιούχος:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας

Συνδικαιούχοι:
1. Δήμος Ρήγα Φεραίου, 2. Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου, 3. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 4. NCC Ε.Π.Ε.

Περιοχή υλοποίησης δράσεων

Θεσσαλία

Ιστοσελίδα

www.lifelesserkestrel.eu www.life-kirkinezi.gr

Αρμόδια επικοινωνίας

Θανάσης Σφουγγάρης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Περιγραφή/Σκοπός

Το πρόγραμμα είχε διπλό σκοπό:
(1) τη διατήρηση των πληθυσμών του κιρκινεζιού,
(2) τη διαχείριση των αγροτικών οικοσυστημάτων που αποτελούν ενδιαίτημά του με τρόπο επωφελή για το είδος και τον αγρότη.

Β) Καλές πρακτικές

Από το έργο προέκυψαν οι ακόλουθες καλές πρακτικές:
-Η αντικατάσταση εισαγόμενων ποικιλιών σιταριού με ελληνικές ποικιλίες κριθαριού, οι οποίες έχουν υψηλότερες στρεμματικές αποδόσεις και κέρδος για τον αγρότη
-Η διατήρηση των φυτοφραχτών
-Η διατήρηση ακαλλιέργητων λωρίδων στα όρια των σιταροχώραφων
-Η αυξημένη εφαρμογή της αμειψισποράς
-Η ορθή χρήση των υγρολίβαδων
-Η υιοθέτηση της εγκατάστασης λειμώνων αγρωστωδών-ψυχανθών σε λοφώδεις περιοχές
-Η αποφυγή της καύσης καλαμιάς σε αγρούς σιτηρών
-Η δημιουργία συνθηκών για είσπραξη οφέλους από τους εμπλεκόμενους ιδιωτικούς φορείς (stakeholders), οπότε αυτοί συμμετέχουν ενεργά. Π.χ. πρόσθετο εισόδημα για αγρότες, κτηνοτρόφους

Γ) Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα συμπεριλήφθηκε στα Best LIFE Projects 2018. Οι δράσεις του περιλάμβαναν σύνταξη περιφερειακού σχεδίου δράσης για το είδος, το οποίο εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, απογραφές του πληθυσμού του σε 185 οικισμούς, παρακολούθηση μετακινήσεων, τοπικά και στην μεταναστευτική διαδρομή Ελλάδα-Αφρική με τη χρήση τηλεμετρίας και ραδιοπομπών, γεωεντοπιστών και GPS πομπών, δακτυλίωση 900 ατόμων, τοποθέτηση συμπλεγμάτων και 600 μεμονωμένων φωλιών, έρευνα για υπολείμματα αγροχημικών στους ιστούς του, καλλιέργεια σιτηρών ντόπιων ποικιλιών σε 3.850 στρ., με ήπια διαχείριση και αθέριστες λωρίδες, σύνταξη σχεδίων  τη διαχείριση των  υγρολίβαδων  της Κάρλας, εγκατάσταση 300 στρ. πολυετών λειμώνων, εγκατάσταση 10 χλμ φυτοφραχτών και φύτευση 1.200 δέντρων και θάμνων για βελτίωση του ενδιαιτήματός του, έκδοση Οδηγού Καλής Γεωργικής Πρακτικής για Αγρότες σε 1.000 αντίτυπα, προώθηση οικοτουρισμού με επίκεντρο το κιρκινέζι, δημιουργία ετικέτας πιστοποίησης των τοπικών προϊόντων ως φιλικών προς το κιρκινέζι και τη βιοποικιλότητα και προώθησή τους στην αγορά, καμπάνια περιβαλλοντικής ενημέρωσης, οργάνωση έκθεσης και κέντρου πληροφόρησης.

Οι βασικές δράσεις του προγράμματος συνεχίζονται στο πλαίσιο του After Life Plan, όπως και η συμβουλευτική στήριξη των αγροτών που συμμετείχαν στο έργο, ώστε να συνεχίσουν να αναπαράγονται τα αποτελέσματα του έργου και στο μέλλον.