Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE-Πρόσκληση 2020,14/05/20 – Απαντήσεις στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων

Στο ακόλουθο αρχείο θα βρείτε τις απαντήσεις των Εμπειρογνωμόνων της Greek LIFE Task Force στα ερωτήματα των συμμετεχόντων στη Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2020, την οποία διοργανώσαμε στο πλαίσιο του έργου μας, στις 14 Μαΐου 2020. Ειδικότερα, οι ερωτήσεις/απαντήσεις αφορούν στις παρουσιάσεις που διεξήχθηκαν για τα ακόλουθα θέματα: 

-Πρόγραμμα LIFE
-Υπο-πρόγραμμα Περιβάλλον (Περιβάλλον & Αποδοτικότητα Πόρων, Φύση & Βιοποικιλότητα, Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση)
-Υπο-πρόγραμμα Δράση για το Κλίμα (Μετριασμός Κλιματικής Αλλαγής, Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Κλιματική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση)
-Συμβουλές για τη συγγραφή μιας επιτυχημένης πρότασης.

Υπενθυμίζεται ότι οι παρουσιάσεις από τη Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE βρίσκονται στον σύνδεσμο: 
http://www.lifetaskforce.gr/el/enimerwtiko-yliko/parousiaseis/467-life-2020-14-05-20

Οδηγός Καλών Πρακτικών και Αποτελεσμάτων Έργων LIFE

Στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE, καθώς και της ευρύτερης προσπάθειας για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους από τους εμπλεκόμενους φορείς, η Greek LIFE Task Force προετοίμασε τον παρόντα οδηγό καλών πρακτικών και αποτελεσμάτων έργων LIFE. Για την ανάπτυξη του οδηγού χρησιμοποιήθηκαν αποτελέσματα και καλές πρακτικές από συνολικά 16 βραβευμένα ως Best of the best και ως Best έργα. Ο οδηγός αποτελείται από το πρωτογενές υλικό που συλλέχθηκε από τους δικαιούχους των έργων και στοχεύει στη σύνοψη των βέλτιστων σημείων κάθε έργου. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα και οι καλές πρακτικές από δυνητικούς δικαιούχους των έργων LIFE, από φορείς τρεχόντων έργων αλλά και από αρμόδιες αρχές και άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Διαβάστε Περισσότερα

Το Πρόγραμμα LIFE και ο Αγροτικός Τομέας στην Ελλάδα - Μία σύνοψη καλών πρακτικών και αποτελεσμάτων Ελληνικών έργων LIFE που σχετίζονται με τον Αγροτικό Τομέα

Στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE, καθώς και της ευρύτερης προσπάθειας για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους από τους εμπλεκόμενους φορείς, η ομάδα μας Greek LIFE Task Force διοργάνωσε την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018 την ημερίδα με θέμα «Το Πρόγραμμα LIFE και ο Αγροτικός Τομέας». Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν με τους ενδιαφερόμενους τα αποτελέσματα από 22 τρέχοντα ή/και πρόσφατα ολοκληρωμένα έργα LIFE που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα. Το υλικό που συλλέχθηκε στο πλαίσιο της ημερίδας αποτελεί και το πρωτογενές υλικό για την έκθεση αυτή που στοχεύει στην σύνοψη των βασικών σημείων του κάθε έργου, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του.

Βρείτε στο ακόλουθο αρχείο την πλήρη έκθεση.

Πράσινο Ταμείο και Έργα LIFE

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρέχει ειδική στήριξη για την εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας για το περιβάλλον και το κλίμα, ιδίως όσον αφορά στους στόχους των κοινοτικών Προγραμμάτων Δράσης για το περιβάλλον και το κλίμα. Οι επιχορηγήσεις δράσης στο πλαίσιο του LIFE 2014-2020 μπορούν να χρηματοδοτήσουν:  παραδοσιακά έργα (πιλοτικά έργα, έργα επίδειξης, έργα βέλτιστων πρακτικών, έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης), ολοκληρωμένα έργα, έργα τεχνικής βοήθειας, έργα οικοδόμησης δυναμικού, προπαρασκευαστικά έργα και οποιαδήποτε άλλα έργα απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων.

Το Πράσινο Ταμείο ήδη υλοποιεί ως συντονιστής εταίρος ένα έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού (Greek LIFE Task Force), ως συνδικαιούχος δύο εγκεκριμένα ολοκληρωμένα έργα LIFE (LIFE-IP4NATURA & LIFE-IP AdaptInGR), ενώ θα συμμετάσχει στην υλοποίηση ενός επιπλέον ολοκληρωμένου έργου το οποίο βρίσκεται στο στάδιο αναθεώρησης (LIFE-IP CEI Greece). Επίσης, το Πράσινο Ταμείο συμμετέχει ως συνδικαιούχος σε τρία παραδοσιακά έργα LIFE (LIFE REWEEE, LIFE TERRACESCAPE και LIFE GRECABAT).

Διαβάστε Περισσότερα