Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Ιούνιος 2020 - LIFE ADAPT2CLIMA

Α) Ταυτότητα έργου

Τίτλος/Κωδικός έργου

 Προσαρμογή του γεωργικού τομέα των νησιών της Mεσογείου στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
LIFE ADAPT2CLIMA - LIFE14 CCA/GR/000928

Διάρκεια

1 Οκτωβρίου 2015 - 29 Φεβρουαρίου 2020 (53 μήνες)

Προϋπολογισμός

1,497,060 € (60% χρηματοδότηση από την Ε.Ε.)

Συντονιστής-Εταίροι

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Συντονιστής), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Κύπρος, Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας - Ιταλία, Περιφέρεια Σικελίας, Περιφέρεια Κρήτης

Περιοχές υλοποίησης δράσεων Κρήτη (Ελλάδα), Κύπρος, Σικελία (Ιταλία)

Ιστοσελίδα

adapt2clima.eu

Αρμόδιος επικοινωνίας

Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος, Συντονιστής, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Περιγραφή/Σκοπός

Το LIFE ADAPT2CLIMA είναι ένα έργο που κύριο στόχο είχε την διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με την ευπάθεια της γεωργίας της Μεσογείου στην κλιματική αλλαγή και την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων που αφορούν στο σχεδιασμό προσαρμογής. Η μεθοδολογία του έργου βασίστηκε στη συνδυασμένη εφαρμογή κλιματικών, υδρολογικών μοντέλων, καθώς και μοντέλων προσομοίωσης της ανάπτυξης και παραγωγικότητας των καλλιεργειών, για την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία. Για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, αναπτύχθηκε ένα διαδικτυακό εργαλείο, η εφαρμογή του οποίου στις τρεις περιοχές μελέτης, οδήγησε στην ανάπτυξη  στρατηγικών προσαρμογής της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή.

Β) Καλές πρακτικές

Οι καλές πρακτικές που προέκυψαν από το LIFE ADAPT2CLIMA σχετίζονται με:
-Την ανάπτυξη του διαδραστικού και φιλικού προς το χρήστη διαδικτυακού εργαλείου λήψης αποφάσεων ΑDAPT2CLIMA που έχει σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων εμπλεκόμενων φορέων.
-Την εφαρμογή του εργαλείου για τις τρεις περιοχές ενδιαφέροντος, η οποία οδήγησε στην ανάπτυξη στρατηγικών για την προσαρμογή του γεωργικού τομέα στην κλιματική αλλαγή. Τα μέτρα προσαρμογής που προτείνονται στις στρατηγικές αναμένεται να ενσωματωθούν στις εθνικές αγροτικές πολιτικές της επόμενης προγραμματικής περιόδου (2021-2027) για την Κύπρο και τη Σικελία, ενώ για την Κρήτη τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να ενσωματωθούν στο Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ).

Καλές πρακτικές διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και πληροφοριών προς το ευρύ κοινό αποτελούν:
-Οι πέντε εκδηλώσεις επίδειξης και εκπαίδευσης του εργαλείου ADAPT2CLIMA που πραγματοποιήθηκαν στις τρεις χώρες εταίρους του προγράμματος, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν και μετά το πέρας του έργου.
-Η συμμετοχή των εταίρων του έργου σε περισσότερα από 30 επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της.
-Η επίσημη παρουσίαση της "Εθνικής Στρατηγικής της Κύπρου για την προσαρμογή του γεωργικού τομέα στην κλιματική αλλαγή" που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου,  σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.
-Η διοργάνωση του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου ADAPTtoCLIMATE με τη συμμετοχή πάνω από 250 συνέδρων από 33 διαφορετικές χώρες και την παρουσίαση πάνω από 100 εργασιών σχετικών με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτή.

Καθ'όλη τη διάρκεια του έργου, το εταιρικό σχήμα προσπάθησε να διασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων με την δημιουργία τοπικών συμβουλευτικών επιτροπών  (local steering committees) που συμμετείχαν στο σχεδιασμό του εργαλείου, καθώς και στη διαβούλευση των στρατηγικών προσαρμογής που αναπτύχθηκαν.

Γ) Αποτελέσματα

Το βασικό παραδοτέο του έργου αφορά στην ανάπτυξη του διαδικτυακού εργαλείου λήψης αποφάσεων ADAPT2CLIMA, που έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους γεωργούς, τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (γεωπόνους, βιομηχανία γεωργικών προϊόντων κλπ.) στη λήψη αποφάσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις επιδόσεις των καλλιεργειών (σιτάρι, κριθάρι, ντομάτα, πατάτα, ελιά, αμπέλι), στη διαθεσιμότητα του νερού και στον γεωργικό τομέα γενικά, παρουσιάζονται μέσω διαδραστικών χαρτών και γραφημάτων σε περιβάλλον GIS. Επιπλέον, το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση των διαθέσιμων μέτρων προσαρμογής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την αποτελεσματικότητά τους στην αύξηση της ανθεκτικότητας της γεωργίας. Το εργαλείο ΑDAPT2CLIMA είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: tool.adapt2clima.eu

Το εργαλείο ADAPT2CLIMA μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε επιθυμεί να αναπτύξει μια στρατηγική προσαρμογής της γεωργίας σε περιφερειακό επίπεδο, για την Ιταλία, την Ελλάδα και την Κύπρο. Συγκεκριμένα, για να αξιολογήσει κάποιος τις συνολικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο γεωργικό τομέα μιας περιφέρειας, τα ελάχιστα δεδομένα που απαιτείται να εισάγει αφορούν στην αναμενόμενη αλλαγή στην απόδοση των καλλιεργειών και στην καλλιεργούμενη έκταση σε επίπεδο δήμου, καθώς και κάποια οικονομικά στοιχεία σχετικά με τις εξεταζόμενες καλλιέργειες. Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του εργαλείου, καθώς και την εφαρμογή του σε οποιαδήποτε περιοχή μπορούν να αντληθούν από το Εγχειρίδιο χρήσης στην ιστοσελίδα του εργαλείου. Επίσης, οδηγίες σχετικά με την αναπαραγωγή της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων του έργου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου.