Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Ιανουάριος 2019 - LIFE Windfarms & Wildlife

Α) Ταυτότητα έργου

Τίτλος/Κωδικός έργου

Επίδειξη καλών πρακτικών με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων των αιολικών πάρκων στη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα

LIFE12 BIO/GR/000554

Διάρκεια

01/10/2013-31/12/2018, 62 μήνες

Προϋπολογισμός € 894,784
Συντονιστής-Εταίροι

Συντονιστής: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Εταίρος: Εταιρεία περιβαλλοντικών συμβούλων NCC ΕΠΕ

Περιοχές υλοποίησης δράσεων

Eπιδεικτικό Αιολικό Πάρκο - Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής (ΠΕΝΑ) του ΚΑΠΕ, καθώς και ιδιωτικά αιολικά πάρκα στην Ελλάδα

Ιστοσελίδα

https://www.windfarms-wildlife.gr

Αρμόδια επικοινωνίας

Κυριάκος Ρώσσης, ΚΑΠΕ

+30 210 6603364, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Περιγραφή/Σκοπός

Οι στόχοι του προγράμματος LIFE Windfarms & Wildlife ήταν

 • η επιδεικτική εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και προσεγγίσεων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των αιολικών πάρκων στη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα,
 • η βελτίωση της συμβατότητας της ανάπτυξης αιολικών πάρκων με τους στόχους διατήρησης της βιοποικιλότητας της ΕΕ,
 • η ανάπτυξη οδηγιών που θα επιτρέψουν στους ενδιαφερόμενους φορείς στην Ελλάδα τον καλύτερο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση των μεθόδων μείωσης των πιθανών επιπτώσεων των αιολικών έργων στη βιοποικιλότητα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος

 • πραγματοποιήθηκε επιδεικτική εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στο Eπιδεικτικό Αιολικό Πάρκο - Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής (ΠΕΝΑ) του ΚΑΠΕ στην Κερατέα Αττικής, καθώς και σε ιδιωτικά αιολικά πάρκα. Οι κύριες σύγχρονες τεχνολογίες που εξετάστηκαν είναι οι εξής: ορνιθολογικό ραντάρ, σύστημα βιντεοπαρακολούθησης, καθώς και εξοπλισμός καταγραφής υπερήχων και θερμικής απεικόνισης.
 • πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων με εμπλεκόμενους φορείς για την ενημέρωση και εκπαίδευσή τους σε θέματα που άπτονται της εφαρμογής και αξιοποίησης των διαθέσιμων σύγχρονων τεχνολογιών για τον μετριασμό των πιθανών επιπτώσεων στην ιπτάμενη πανίδα, από τη λειτουργία των αιολικών πάρκων.
 • παράχθηκαν χρηστικά εργαλεία για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σχετικά με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών.

 

Β) Καλές πρακτικές

Μέσα από το έργο προτείνονται καλές πρακτικές για τον μετριασμό των πιθανών επιπτώσεων από τη λειτουργία των αιολικών πάρκων στην ιπτάμενη πανίδα, μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, που εφαρμόστηκαν και αξιολογήθηκαν από αυτό.

Κατά τη φάση του σχεδιασμού ενός αιολικού πάρκου οι καλές πρακτικές αφορούν στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την παρακολούθηση της ιπτάμενης πανίδας και την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων. Οι σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να παρέχουν μεγαλύτερη ποσότητα και ποιότητα δεδομένων, σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους.

Κατά τη φάση της λειτουργίας ενός αιολικού πάρκου οι καλές πρακτικές αφορούν στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την έγκαιρη προειδοποίηση παρουσίας και την αποτροπή ή τον μετριασμό προσκρούσεων πουλιών και νυχτερίδων στις ανεμογεννήτριες, καθώς και πρόκλησης βαροτραύματος στις νυχτερίδες, λαμβάνοντας ως προαπαιτούμενο την εξαρχής ορθή χωροθέτηση.

 

Γ) Αποτελέσματα

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι τα εξής:

 • Εφαρμογή και αξιολόγηση των διαθέσιμων συστημάτων αποτροπής και μετριασμού των επιπτώσεων των αιολικών πάρκων στη βιοποικιλότητα στις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, και κατά συνέπεια στην Ανατολική Μεσόγειο.
 • Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων τόσο σε σχετικό Οδηγό Καλής Πρακτικής, όσο και σε τεχνικό έντυπο παρουσίασης των διαθέσιμων τεχνολογιών.
 • Ανάπτυξη Εργαλείου Υποστήριξης Αποφάσεων σε περιβάλλον GIS, με εκτενή χωρική πληροφορία αναφορικά με την υφιστάμενη γνώση για την παρουσία ευαίσθητων στη λειτουργία αιολικών πάρκων ειδών ιπτάμενης πανίδας, καθώς και με προτάσεις τεχνολογιών παρακολούθησης της ιπτάμενης πανίδας, αλλά και μετριασμού των επιπτώσεων προς εξέταση.
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον σχεδιασμό, αδειοδότηση και λειτουργία αιολικών πάρκων και ενδιαφερόμενων μερών, ήτοι δημόσιες υπηρεσίες, επενδυτές, εταιρείες συμβούλων και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

 Τα αποτελέσματα του έργου και κυρίως τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν μπορούν να αξιοποιηθούν από

 •  τις αρμόδιες αρχές και πιο συγκεκριμένα τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στην αδειοδότηση έργων, καθώς και στον έλεγχο εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων αυτών,
 • τους επενδυτές, τους διαχειριστές έργων και άλλους επαγγελματίες που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, την υλοποίηση ή την έγκριση σχεδίων ή έργων αιολικών πάρκων,
 • τις περιβαλλοντικές οργανώσεις,
 • τους μελετητές-συμβούλους, που εμπλέκονται στη διαδικασία σχεδιασμού, αδειοδότησης και παρακολούθησης έργων.

Μετά τη λήξη του προγράμματος οι φορείς υλοποίησής του θα συνεχίσουν να:

 • διαχέουν πληροφορίες και αποτελέσματα που προέκυψαν από το πρόγραμμα,
 • παρέχουν τεχνικές πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις τεχνολογίες, των οποίων έγινε επιδεικτική εφαρμογή στο πλαίσιο του προγράμματος,
 • λειτουργούν τα συστήματα ραντάρ, βιντεοπαρακολούθησης, καταγραφής νυχτερίδων και θερμικής απεικόνισης για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον μετριασμό του κινδύνου πρόσκρουσης της ιπτάμενης πανίδας στο Eπιδεικτικό Αιολικό Πάρκο - Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής (ΠΕΝΑ) του ΚΑΠΕ στην Κερατέα και σε άλλα επιλεγμένα αιολικά πάρκα και την επίδειξή τους σε ενδιαφερόμενους φορείς.