Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Ιούλιος 2018 - Clim'Foot

Α) Ταυτότητα έργου

Τίτλος/Κωδικός έργου

"Κλιματική Διακυβέρνηση: Υλοποιώντας δημόσιες πολιτικές για τον υπολογισμό και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος οργανισμών" - Clim’Foot

LIFE14 GIC/FR/000475

Διάρκεια

Σεπτέμβριος 2015 – Αύγουστος 2018

Προϋπολογισμός  €1,4 εκ.
Συντονιστής-Εταίροι
Περιοχές υλοποίησης δράσεων

Γαλλία, Ελλάδα, Κροατία, Ιταλία, Ουγγαρία

Ιστοσελίδα

www.climfootproject.eu

Αρμόδια επικοινωνίας

ADEME => Philippe Masset  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΚΑΠΕ => Λουίζα Παπαμικρούλη Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Περιγραφή/Σκοπός

Το έργο Clim'Foot του προγράμματος LIFE αντιμετωπίζει την έλλειψη εργαλείων και μεθοδολογίας (εκτός από το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών) για την υλοποίηση εθνικών δημόσιων πολιτικών για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος οργανισμών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου αφορούν:

  • Στη δημιουργία ενός δυναμικού ευρωπαϊκού δικτύου για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος
  • Στην εκπαίδευση τελικών χρηστών και την παροχή εργαλείων για τον υπολογισμό και τον μετριασμό του ανθρακικού αποτυπώματος οργανισμών με διαφορετικά χαρακτηριστικά
  • Στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων προσαρμοσμένων σε κάθε χώρα
  • Στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση 5 εθνικών πολιτικών για τον μετριασμό του ανθρακικού αποτυπώματος οργανισμών (ΑΑΟ)
  • Στην εμπλοκή τοπικών παραγόντων ( επενδυτών και ασκούντων πολιτική) στον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Β) Καλές πρακτικές

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εθελοντικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη του υπολογισμού του άνθρακα στις πέντε συμμετέχουσες χώρες, σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με την ωριμότητα των πρακτικών σε κάθε χώρα, αποτέλεσαν τον πυρήνα του έργου. Επιπλέον, ο ορισμός της στρατηγικής διαχείρισης άνθρακα και των σχεδίων μετριασμού για την Κροατία, την Ιταλία και την Ουγγαρία και η βελτίωση αυτών των πρακτικών στη Γαλλία παρέχουν πολύ καλά παραδείγματα που μπορούν να επαναληφθούν. Πράγματι, η επανάληψη των προγραμμάτων προγραμματίζεται τόσο για τις συμμετέχουσες χώρες όσο και για τις νέες χώρες εκτός της κοινοπραξίας. Συγκεκριμένα, το εθελοντικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα αυτόνομο εκπαιδευτικό πακέτο (διαδικτυακή εκπαίδευση, επιτόπια κατάρτιση), το δωρεάν εργαλείο υπολογισμού Bilan Carbone © Climfoot προσαρμοσμένο σε κάθε χώρα και συνεχή υποστήριξη.

 Η διάδοση του έργου και ειδικότερα των εθελοντικών προγραμμάτων αποτέλεσε πηγή έμπνευσης τόσο για τους φορείς χάραξης πολιτικής όσο και για τους τελικούς χρήστες. Οι μαθητές από 5 σχολεία της Ιταλίας έχουν ήδη εκπαιδευτεί μαζί με τους δασκάλους τους για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα των σχολείων τους. Οι μητροπολιτικές περιοχές συζητούν την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων στην επικράτειά τους στο εγγύς μέλλον. Οι εμπλεκόμενες εταιρείες ισχυρίζονται ότι η υποστήριξη που έλαβαν οι εταίροι της κοινοπραξίας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος ήταν καθοριστική για την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Γ) Αποτελέσματα

Το έργο που θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2018 έχει αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά τους αρχικούς του στόχους. Κύρια στοιχεία μέχρι σήμερα αποτελούν:
5 εθνικές βάσεις δεδομένων συντελεστών εκπομπών
1066 συντελεστές εκπομπών που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων Clim'Foot
5 εργαλειοθήκες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Clim'Foot
4 εργαλεία υπολογισμού ΑΑΟ προσαρμοσμένα στο πλαίσιο κάθε χώρας εταίρου
306 στελέχη εκπαιδευμένα στην αξιολόγηση και τη διαχείριση του ΑΑΟ
13 Σεμινάρια επιτόπιας εκπαίδευσης στις 5 χώρες
74 Ιδιωτικές οργανώσεις που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές συναντήσεις
35 Δημόσιοι οργανισμοί
40 υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συμμετείχαν σε 2 webinars
19 Χώρες εκπροσωπήθηκαν στις τελικές εκδηλώσεις του έργου.

Ένας από τους κύριους στόχους του έργου είναι η διάδοση κοινών μεθοδολογιών και τυποποιημένων βάσεων δεδομένων για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος οργανισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να αναλυθεί η κατάσταση σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να εντοπιστούν ποιες χώρες ενδιαφέρονται για την εφαρμογή της προσέγγισης του σχεδίου για τον υπολογισμό και τη μείωση του ΑΑΟ Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση στις εργαλειοθήκες που βρίσκονται στον ιστότοπο του έργου http://www.climfoot-project.eu/el και μπορεί να επικοινωνήσει με την ομάδα του έργου που είναι διατεθειμένη να βοηθήσει με ερωτήσεις και να δώσει συμβουλές για την αναπαραγωγή του έργου.Όσον αφορά την Ελλάδα, το ΚΑΠΕ διερευνά την ευκαιρία να συνεργαστεί με τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να δημιουργηθεί μια δυναμική για την αναπαραγωγή του εθελοντικού προγράμματος σε σημαντικούς φορείς του δημόσιου τομέα.