Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Ιανουάριος 2020 - ForestLIFE

Α) Ταυτότητα έργου

Τίτλος/Κωδικός έργου

Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα 
ForestLIFE - LIFE14/GIE/GR/000304 

Διάρκεια

16/07/2015-15/07/2021

Προϋπολογισμός

1,021,628 €

Συντονιστής-Εταίροι

Συντονιστής:
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων

Εταίρος:
Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Περιοχές υλοποίησης δράσεων

Ελλάδα

Ιστοσελίδα

www.forestlife.gr

Αρμόδιος επικοινωνίας

Πέτρος Κακούρος (Συντονιστής έργου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Περιγραφή/Σκοπός

Σκοπός του έργου είναι να υποστηρίξει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών και των υπόλοιπων οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα.

Το έργο δημιουργεί πληροφοριακή υποδομή και υλοποιεί δράσεις που διευκολύνουν τη διάχυση και ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δασικών υπηρεσιών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων στις δασικές περιοχές του Δικτύου Natura 2000, ενδυναμώνοντας τις δεξιότητες του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών και άλλων εμπλεκόμενων οργανισμών. H πληροφοριακή υποδομή θα συμβάλλει, επίσης, στην ανάδειξη των αξιών των ελληνικών δασών και στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τις ανάγκες προστασίας τους.  

Η πληροφοριακή υποδομή περιλαμβάνει Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση, Διαδικτυακή Εφαρμογή για τα δάση της Ελλάδας και ηλεκτρονική έκδοση (e-book) του βιβλίου «Τα δάση της Ελλάδας». Η Διαδικτυακή Πύλη για τα Δάση θα φιλοξενεί πληροφοριακό υλικό σχετικό με τη δασική διαχείριση, θα παρουσιάζει σχετικά νέα και ειδήσεις και θα ενσωματώνει εργαλεία που διευκολύνουν την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μελών που ασχολούνται με τη διαχείριση των δασών στο Δίκτυο Natura 2000. θα αποτελεί το κύριο εργαλείο ανταλλαγής και διάδοσης γνώσης και καλών πρακτικών, ανάπτυξης συνεργασιών και επικοινωνίας μεταξύ όσων ασχολούνται με τη διαχείριση των δασών και κυρίως αυτών που βρίσκονται εντός του Δικτύου Natura 2000. Η Διαδικτυακή Εφαρμογή θα παρέχει στους χρήστες των δασών βασικές πληροφορίες για τα ελληνικά δάση και θα τους καθοδηγεί ώστε να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες τους με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Παράλληλα, το έργο υλοποιεί σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με τα ειδικά μέτρα διαχείρισης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση των πρεμνοφυών δασών, τη διαχείριση επισκεπτών και τις καινοτόμες χρηματοδοτήσεις. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όσους ασχολούνται με τη διαχείριση των δασών σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Το έργο διατηρεί επίσης δικτυακό τόπο όπου, εκτός από τις δράσεις του, αναδεικνύει θέματα δασικής επικαιρότητας και έχει συστηματική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Β) Καλές πρακτικές

Το έργο ForestLIFE αξιοποιεί υφιστάμενες και αναπτύσσει νέες πρακτικές που αφορούν στη διάχυση της γνώσης, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων και τη συνεργασία μεταξύ όσων ασχολούνται με τη διαχείριση των δασών στην Ελλάδα και ιδιαίτερα των δασών που βρίσκονται εντός του Δικτύου Natura 2000. Στο πλαίσιο αυτό, για τη διερεύνηση των αναγκών ενημέρωσης, επικοινωνίας και συνεργασιών των εμπλεκομένων στη διαχείριση των δασών, αξιοποίησε έναν συνδυασμό προηγμένων και παραδοσιακών μεθόδων κοινωνικής έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι, για την επίτευξη των σκοπών του, το έργο πρέπει να ανταποκριθεί στις διαφορετικές συνήθειες επικοινωνίας των ομάδων στόχων. Έτσι, παράλληλα με την ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πύλης, της Διαδικτυακής εφαρμογής και των σεμιναρίων, εντατικοποιήθηκε η χρήση πολλαπλών εργαλείων επικοινωνίας, όπως τα κοινωνικά δίκτυα και η άμεση επαφή των διαφόρων μερών. Επιπρόσθετα, διευκολύνει και συμμετέχει σε πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Δασικής Υπηρεσίας που συμβάλλουν στη διάχυση της γνώσης για τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξη ενός δάσους στο Δίκτυο Natura 2000. Τέτοια παραδείγματα είναι η συμμετοχή του στη διαδικασία ανάπτυξης της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση και στη διαδικασία εκσυγχρονισμού των προδιαγραφών εκπόνησης των προδιαγραφών των δασικών διαχειριστικών μελετών.

Γ) Αποτελέσματα

Το έργο έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα πληθώρα δράσεων επικοινωνίας και ενημέρωσης, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας «Εντοπισμός και αξιολόγηση αναγκών του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας και των λοιπών εμπλεκόμενων στην προστασία και διαχείριση των δασών του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα» και της «Στρατηγικής επικοινωνίας και προώθησης της Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση». Ενδεικτικά: α) έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 10 συνέδρια και συναντήσεις εργασίας εντός και εκτός Ελλάδας για τη μεταφορά γνώσης και καλών πρακτικών και την ανάπτυξη συνεργασιών, β) έχει συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τα έτη 2018 και 2019 για την προβολή των δράσεων του έργου, γ) έχει διοργανώσει με επιτυχία εκθέσεις σχετικές με τα ελληνικά δάση όπως αυτή στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος https://forestlife.gr/greek-forests-green-destinations/, δ) διατηρεί ευρείας απήχησης δικτυακό τόπο και σελίδες σε δημοφιλή δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η άμεση ενημέρωση για τις δράσεις του και για επίκαιρα θέματα σχετικά με τη διατήρηση και διαχείριση των δασών και το Δίκτυο Natura 2000, ε) έχει διοργανώσει δυο σεμινάρια για τις καινοτόμες χρηματοδοτήσεις στη διαχείριση των δασών στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και στ) αναπτύσσει τη Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση, τη Διαδικτυακή Εφαρμογή και την ηλεκτρονική έκδοση (e-book) για τα δάση της Ελλάδας.

Οι δράσεις του έργου απευθύνονται, τόσο στους επαγγελματίες, όσο και στο ευρύ κοινό. Τα αποτελέσματα του είναι ελεύθερα διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του έργου και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια όσο το δυνατόν καλύτερης παρουσίας σε εκδηλώσεις που μπορούν να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς του έργου.

Τα άμεσα επόμενα βήματα είναι η ολοκλήρωση της Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση, της Διαδικτυακής Εφαρμογής για τα ελληνικά δάση και της ηλεκτρονικής έκδοσης (e-book) του βιβλίου «Τα δάση της Ελλάδας», καθώς και η υλοποίηση επιπλέον έξι σεμιναρίων που αφορούν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας στα δάση, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση επισκεπτών και τη διαχείριση των πρεμνοφυών δασών.