Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Ιούλιος-Αύγουστος 2020 - LIFEPOSITIVEMgOFGD

Α) Ταυτότητα έργου

Τίτλος/Κωδικός έργου

Νέα τεχνολογία αποθείωσης για τη μείωση SOx με θετικό καθαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα βασισμένη σε αντιδραστήρια MgO - LIFEPOSITIVEMgOFGD - LIFE15 ΕNV/GR/000338

Διάρκεια

01/07/2016 – 31/12/2019

Προϋπολογισμός

2,333,817 €

Συντονιστής-Εταίροι

Ελληνικοί Λευκόλιθοι ΑΜΒΝΕΕ (μόνος εταίρος)

Περιοχές υλοποίησης δράσεων

Μεταλλείο Γερακινής, Πολύγυρος Χαλκιδικής, Ελλάδα

Ιστοσελίδα

http://www.betterlife-withmgo.eu 

Αρμόδιος επικοινωνίας

Κος Μιχάλης Τσουκάτος, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Περιγραφή/Σκοπός

To LIFEPOSITIVEMgOFGD αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας καινοτόμου διεργασίας μείωσης των αερίων ρύπων στις εγκαταστάσεις της Ελληνικοί Λευκόλιθοι στη Γερακινή όπου χρησιμοποιoύνται καύσιμα υψηλού θείου στους κλιβάνους της. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ. Ο βασικός στόχος του έργου είναι να επιδειχθεί ότι μια νέα τεχνολογία ξηρής αποθείωσης με χρήση οξειδίου μαγνησίου (MgO) ως το ροφητικό μέσο του αέριου ρύπου οξειδίου του θείου (SOx) είναι μία λύση με Θετικό Καθαρό Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα για τους παραγωγούς μαγνησίας.

Β) Καλές πρακτικές

Καταρχάς, το έργο εφαρμόζει πρακτικές κυκλικής οικονομίας: α) το αντιδραστήριο που χρησιμοποιείται στη μονάδα παράγεται επί τόπου, καθώς η εταιρεία εκμεταλλεύεται σωρούς παλαιών αποθεμάτων. Αυτά, πρακτικά, είναι απόβλητα που μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή μιας μαγνησίας χαμηλού κόστους και β) το παραγόμενο παραπροϊόν αξιοποιείται (ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση). Και οι δύο πρακτικές έχουν προφανή οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, όπως η εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων αλλά και μείωση του αποτυπώματος CO2 της εγκατάστασης.

Επιπλέον, το έργο ανέπτυξε στρατηγική αύξησης της κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης του και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του. H εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών προέκυψε από μέσα από τον σχεδιασμό αντιγραφής και μεταφοράς της τεχνολογίας (R&T) και ανάλυσης της αγοράς. Μεταξύ άλλων, τα σχετικά επιτεύγματα του έργου είναι:

 • Εμπλοκή των εθνικών αρχών, ενώσεων και ενός μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων
 • Εκμετάλλευση των συνεδριάσεων του βιομηχανικού κλάδου της μαγνησίας για παρουσίαση αποτελεσμάτων και προετοιμασία της αναθεώρησης του εγγράφου αναφοράς
 • Διοργάνωση 2 εργαστηρίων R&T και μιας τελικής εκδήλωσης και επίσκεψη στην πιλοτική μονάδα
 • Συμπερίληψη του έργου σε 2 ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες
 • Ορθή παρακολούθηση των δεικτών του LIFE+
 • Έντονη δραστηριότητα διάδοσης και υψηλή επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας του έργου
 • Συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Δράσης του LIFE
 • Χρήση κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού για την προώθηση του έργου.

Γ) Αποτελέσματα

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι τα εξής:

 • Η πιλοτική μονάδα επεξεργάζεται και καθαρίζει τα καυσαέρια ενός κλιβάνου στο μεταλλείο Γερακινής (84.000 m3 καυσαέρια την ώρα)
 • Οι εκπομπές SOx μειώνονται κατά 51%, επιτυγχάνοντας λιγότερα από 1.500 mg SO2 ανά κανονικό m3, που αντιστοιχεί στο όριο εκπομπών που θέτουν οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (BΔT).
 • Δεσμεύει ετησίως 520 τόνους SO2 που ειδάλλως θα εκπέμπονταν στην ατμόσφαιρα.
 • Το 80% του χρησιμοποιούμενου ροφητικού MgO προέρχεται από την αξιοποίηση παλαιών σωρών. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται πάνω από 20.000 τόνοι απόβλητα σε ετήσια βάση.
 • Η πιλοτική μονάδα χρησιμοποιεί 96 % λιγότερο νερό και 24% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με μία αντίστοιχη μονάδα υγρής αποθείωσης καυσαερίων.
 • Η πιλοτική μονάδα παράγει πάνω από 12.000 τόνους παραπροϊόντα σε ετήσια βάση, ενώ αξιοποιεί ήδη σημαντικό ποσοστό τους.

Τα αποτελέσματα του έργου απευθύνονται σε όλους τους παραγωγούς μαγνησίας στην Ευρώπη και στον κόσμο καθώς και σε πλειάδα βιομηχανιών που χρησιμοποιούν καύσιμα υψηλού θείου. Η ιστοσελίδα του έργου περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους καθώς και χρήσιμα παραδοτέα του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας ή στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στη μετά LIFE εποχή, η ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ θα συνεχίσει τη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας και θα προσπαθήσει να βελτιώσει περαιτέρω την απόδοσή της, ενώ δύο θα είναι οι βασικοί στόχοι:

 • Η αξιοποίηση του χρήσιμου παραπροϊόντος της αποθείωσης (ιδιοκατανάλωση, κατασευαστικός τομέας, λιπάσματα) να ανέλθει σταδιακά στο 90% μέσα σε 3 χρόνια.
 • Να υιοθετηθεί η τεχνική αυτή ως βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική (ΒΔΤ) στο σχετικό έγγραφο αναφοράς (BREF) της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  την  παραγωγή  Τσιμέντου-Ασβέστη-Μαγνησίας.

http://www.betterlife-withmgo.eu/images/LIFEPOSITIVEMgOFGD-Laymans_Report_EL.pdf

http://www.betterlife-withmgo.eu/en/blog/142-lifepositivemgofgd-the-projects-promotional-video