Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Διοργάνωση Σεμιναρίου Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα, 20-21 Ιουνίου 2019, Αθήνα

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) διοργανώνουν Σεμινάριο Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα (τομείς προτεραιότητας Μετριασμός Κλιματικής Αλλαγής, Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση), στις 20 και 21 Ιουνίου 2019, στην Αθήνα, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου, στη Βίλα Καζούλη (Λεωφόρος Κηφισίας 241, Κηφισιά).

Το σεμινάριο διεξάγεται στο πλαίσιο υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενίσχυσης των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος LIFE και επικεντρώνεται στη συγγραφή προτάσεων LIFE. Σκοπός του είναι η αύξηση του αριθμού και η βελτίωση της ποιότητας των υποβαλλόμενων αιτήσεων βάσει και των απαιτήσεων του Πολυετούς Προγράμματος Εργασίας 2018-2020, ώστε να αυξηθεί η απορροφητικότητα των ελληνικών φορέων από το εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο.

Διαβάστε Περισσότερα

LIFE-IP4 NATURA - Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000: Μια γιορτή για την προστασία της φύσης

Το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura2000 αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών του κόσμου και, ταυτόχρονα, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης.

Η 21η Μαΐου έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000, ώστε να εορτάζεται η προστασία της φύσης και οι προσπάθειες όσων εργάζονται καθημερινά για την επιτυχία του δικτύου.

Οι εταίροι του Έργου LIFE-IP4 NATURA σας προσκαλούν στον εορτασμό για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura2000, την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 από τις 10:30 έως τις 17:00, στον Μεσογειακό Κήπο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Διαβάστε Περισσότερα

Διοργάνωση Σεμιναρίου Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Υποπρόγραμμα Περιβάλλον, 16-17 Μαΐου 2019, Αθήνα

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) διοργανώνουν Σεμινάριο Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Υποπρόγραμμα Περιβάλλον (τομείς προτεραιότητας Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων, Φύση και Βιοποικιλότητα, Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση), στις 16 και 17 Μαΐου 2019, στην Αθήνα, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου, στη Βίλα Καζούλη (Λεωφόρος Κηφισίας 241, Κηφισιά).

Συγκεκριμένα, το σεμινάριο διεξάγεται στο πλαίσιο υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενίσχυσης των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος LIFE και επικεντρώνεται στη συγγραφή προτάσεων LIFE. Σκοπός του είναι η αύξηση του αριθμού και η βελτίωση της ποιότητας των υποβαλλόμενων αιτήσεων βάσει και των απαιτήσεων του Πολυετούς Προγράμματος Εργασίας 2018-2020, ώστε να αυξηθεί η απορροφητικότητα των ελληνικών φορέων από το εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο.

Διαβάστε Περισσότερα

LIFEAwards19 - LIFE Citizen’s Prize

These nine projects have been shortlisted for the “Citizen’s Award” by a panel of National Contact Points. Now it is your turn to vote!

Select your favorite candidate for the “LIFE Citizen’s Prize” from one of the three categories and cast your vote from 8 April to 16 May.

The winning project will be rewarded during the LIFE Awards ceremony on 16 May 2019, as part of the EU Green Week 2019, Europe’s biggest environmental event.

Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας: η Επιτροπή βοηθά τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν καλύτερα τους περιβαλλοντικούς κανόνες της ΕΕ με σκοπό την προστασία των πολιτών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους

Πρωτοβουλία για την καλύτερη εφαρμογή της πολιτικής και των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την κυκλική οικονομία, τη φύση και τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα του αέρα και την ποιότητα και διαχείριση του νερού.

H Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας («η επισκόπηση»), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της που ξεκίνησε το 2016 με σκοπό να βελτιωθεί η εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και των από κοινού συμφωνημένων κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ, αφενός, είναι ουσιαστική για ένα υγιές περιβάλλον και, αφετέρου, προσφέρει νέες ευκαιρίες για διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη, καινοτομία και θέσεις εργασίας. Η πλήρης εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξοικονόμηση περίπου 55 δισ. ευρώ ετησίως από την οικονομία της ΕΕ σε δαπάνες υγείας και σε άμεσο κόστος για το περιβάλλον.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση LIFE 2019: Έναρξη διαδικασίας υποβολής

Ξεκίνησε στις 4 Απριλίου 2019, η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα LIFE για χρηματοδότηση έργων για τη διατήρηση της φύσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

-Στο υποπρόγραμμα Environment και για τα παραδοσιακά έργα, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων θα γίνει σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο θα γίνει υποβολή concept notes (max. 10 σελ.) και στο δεύτερο στάδιο η υποβολή full proposal
-Για το υποπρόγραμμα Climate Action, η υποβολή θα γίνει σε ένα στάδιο (full proposal). 

Διαβάστε Περισσότερα

Διοργάνωση Ημερίδων Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα LIFE σε Θεσσαλονίκη και Χανιά, 5 και 19 Απριλίου 2019 - Δελτίο Τύπου & Δηλώσεις Συμμετοχής

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE διοργανώνουν «Ημερίδες Ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE», στη Θεσσαλονίκη (Συνεδριακό Κέντρο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΛΙΔΗΣ, Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑΣ 6) και τα Χανιά Κρήτης (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου, 1ος όροφος, Κυδωνίας 29, ΤΚ 73135) στις 5 και 19 Απριλίου αντίστοιχα, 10.00-14.30.

Οι ημερίδες διεξάγονται στο πλαίσιο ενημέρωσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των δυνητικών δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Οι δηλώσεις συμμετοχής  πραγματοποιούνται στους ακόλουθους συνδέσμους:

Για τη Θεσσαλονίκη: https://bit.ly/2ulAxXs Βρείτε εδώ το πρόγραμμα ομιλιών: https://bit.ly/2TRGdmj

Για τα Χανιά: https://bit.ly/2UUEL3K

Διαβάστε Περισσότερα

Διοργάνωση Τριήμερου Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου και της Greek LIFE Task Force στην Αθήνα, 10-12 Απριλίου - Δελτίο Τύπου και Δηλώσεις Συμμετοχής

Η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE λειτουργεί στο Πράσινο Ταμείο από το 2016, έχοντας ως στόχο την ενδυνάμωση των Εθνικών Σημείων Επαφής του Προγράμματος LIFE για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Ελλάδας σε έργα LIFE και την προώθηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής μέσω ολοκληρωμένων έργων.

Στο πλαίσιο των δράσεων της ομάδας, το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική LIFE Task Force διοργανώνουν τις ακόλουθες εκδηλώσεις 10 έως 12 Απριλίου, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 2):

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων της GR LTF στην Ελλάδα για το 2019

Η Greek LIFE Task Force διοργανώνει μια Θεματική διημερίδα και 3 Εκδηλώσεις Ενημέρωσης για τo χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2019 σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, τον Απρίλιο 2019.

Ακολουθεί η λίστα των εκδηλώσεων: 

  • 5 Απριλίου 2019: Ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2019, Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, Θεσσαλονίκη
  • 10-11 Απριλίου 2019: Θεματική ενημερωτική διημερίδα "LIFE και Πόλεις", Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Αθήνα
  • 12 Απριλίου 2019: Ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2019, Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Αθήνα
  • 19 Απριλίου 2019: Ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2019, Χανιά

    Διαβάστε Περισσότερα

Διοργάνωση Εκδηλώσεων για το Πρόγραμμα LIFE, 10-12 Απριλίου, Αθήνα

Η Greek LIFE Task Force και το Πράσινο Ταμείο διοργανώνουν τριήμερο Εκδηλώσεων, 10 έως 12 Απριλίου, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν:

Θεματική ενημερωτική διημερίδα με τίτλο ‘LIFE και Πόλεις’, στις 10 και 11 Απριλίου 2019. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή περιβαλλοντικών και κλιματικά ανθεκτικών λύσεων στις πόλεις. Στόχος της διημερίδας είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων LIFE και η περαιτέρω αξιοποίησή τους και μεταφορά σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως Δήμους και φορείς / οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
Ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2019, στις 12 Απριλίου
Έκθεση για τις Δράσεις του Πράσινου Ταμείου, η οποία θα είναι επισκέψιμη για το κοινό καθόλη τη διάρκεια του τριημέρου 10-12 Απριλίου.

Διαβάστε Περισσότερα