Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Πρόσκληση LIFE 2018 - Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής προτάσεων στα παραδοσιακά έργα του υπο-προγράμματος Δράση για το Κλίμα

H διαδικασία υποβολής προτάσεων στα παραδοσιακά έργα του υπο-προγράμματος Δράση για το Κλίμα της πρόσκλησης LIFE 2018 ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Συνολικά υποβλήθηκαν 10 προτάσεις, σημειώνοντας μία αύξηση της τάξεως του 11% σε σχέση με το 2017.

Διαβάστε Περισσότερα

Climate Action project applicants seek nearly €200 million from LIFE

Αpplicants have submitted 124 proposals for traditional LIFE projects under the Climate Action sub-programme in the 2018 funding round. The deadline for applications was Wednesday 12 September. Half (62) of the proposals are for Climate Change Mitigation projects, with 51 for Climate Change Adaptation projects and the remaining 11 for the Climate Governance & Information (GIC) strand.

Proposals have been submitted by organisations in 21 EU Member States, with 27 countries potentially benefitting in total (including three non-EU nations).

Διαβάστε Περισσότερα

Συναντήσεις παροχής υποστήριξης προτάσεων LIFE για τη Δράση για το Κλίμα - Πρόσκληση 2018

Η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE, στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης της υποβολής προτάσεων LIFE, παρέχει τη δυνατότητα εξειδικευμένων συναντήσεων με τους υποβάλλοντες στην Πρόσκληση LIFE – Δράση για το Κλίμα 2018.

Καθώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 12η Σεπτεμβρίου 2018, οι συναντήσεις διοργανώνονται κατόπιν συνεννόησης τις εξής ημέρες και ώρες:

  • Επιτόπιες συναντήσεις στο Πράσινο Ταμείο (Βίλα Καζούλη, Λ. Κηφισίας 241, Κηφισιά): 5 και 7 Σεπτεμβρίου και ώρες 10.00-13.00
  • Διαδικτυακές συναντήσεις μέσω skype: 3, 4 και 6 Σεπτεμβρίου και ώρες 10.00-13.00

    Διαβάστε Περισσότερα

European Environment Agency Report on Climate-ADAPT Platform - The case of Greece

The European Environment Agency published a report regarding the Climate Adaptation Platform (Climate-ADAPT) . 

The Climate-ADAPT Platform aims to support Europe in adapting to climate change. It is an initiative of the European Commission and helps users to access and share information on:

2018 Call: More than one thousand new concepts for LIFE projects under the Environment sub-programme

Applicants have submitted more than 1000 concept notes for traditional LIFE projects under the Environment sub-programme. The deadline for applications closed last week. Some 54% of the concept notes are for Environment & Resource Efficiency projects, 30% for Nature & Biodiversity and the remaining 16% for the Environmental Governance & Information (GIE) strand. Concept notes have come from organisations in all 28 EU Member States. 

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση LIFE 2018 - Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής συνοπτικών υπομνημάτων στα παραδοσιακά έργα του υπο-προγράμματος Περιβάλλον

H διαδικασία υποβολής συνοπτικών υπομνημάτων στα παραδοσιακά έργα του υπο-προγράμματος Περιβάλλον της πρόσκλησης LIFE 2018 ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Συνολικά υποβλήθηκαν 56 προτάσεις, σημειώνοντας μία αύξηση της τάξεως του 47% σε σχέση με το 2017.

Διαβάστε Περισσότερα

Ενημέρωση για την Πρόσκληση του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Στο πλαίσιο της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας του προγράμματος LIFE με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι την 24η Μαΐου δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του Μέτρου 16 «Συνεργασία» από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020.

Διαβάστε Περισσότερα

Ημερίδα LIFE & Aγροτικός Τομέας στο πλαίσιο δράσεων υποστήριξης τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE

Στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE, καθώς και της ευρύτερης προσπάθειας για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους από τους  εμπλεκόμενους φορείς, η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Το Πρόγραμμα LIFE και ο Αγροτικός Τομέας», την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018, 09:00-16:00, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα έργων LIFE που σχετίζονται με την επίτευξη αγροτικής ανάπτυξης, με παράλληλο περιβαλλοντικό και κλιματικό όφελος, ενώ συζητήθηκαν και οι δυνατότητες ευρύτερης αξιοποίησης των αποτελεσμάτων αυτών.

Διαβάστε Περισσότερα

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει την αύξηση της χρηματοδότησης στην υποστήριξη δράσεων για το περιβάλλον και το κλίμα

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2018

Με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021–2027, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί κατά περίπου 60% η χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE, του ενωσιακού προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Για το πρόγραμμα LIFE, η Επιτροπή προτείνει μια από τις μεγαλύτερες αναλογικά αυξήσεις μεταξύ των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, με προϋπολογισμό ύψους 5,45 δισ. ευρώ για την περίοδο μεταξύ 2021 και 2027*. Η Επιτροπή έχει ενσωματώσει δράσεις για το κλίμα σε όλα τα μεγάλα προγράμματα δαπανών της ΕΕ, και ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν την πολιτική συνοχής, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενέργεια, τις μεταφορές, την έρευνα και την καινοτομία, την κοινή γεωργική πολιτική αλλά και την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, ούτως ώστε ο προϋπολογισμός της ΕΕ να αποτελέσει κινητήριο παράγοντα για τη βιωσιμότητα. Προκειμένου να υλοποιηθεί η συμφωνία του Παρισιού και οι δεσμεύσεις για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η Επιτροπή προτίθεται να θέσει πιο φιλόδοξους στόχους στη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ, ορίζοντας ότι τουλάχιστον το 25% των δαπανών της ΕΕ θα πρέπει να κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς.

Διαβάστε Περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου - LIFE-IP 4 NATURA: Το μεγαλύτερο σε διάρκεια και προϋπολογισμό πρόγραμμα LIFE για την προστασία της ελληνικής φύσης ξεκινά με τη συνδρομή 10 διαφορετικών φορέων της χώρας

Με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συντονιστικό ρόλο, 10 διαφορετικοί φορείς της χώρας ενώνουν τις δυνάμεις τους, συμμετέχοντας στο μεγαλύτερο τόσο σε διάρκεια, όσο και σε προϋπολογισμό πρόγραμμα LIFE που έχει ποτέ εγκριθεί για την Ελλάδα. Κοινός στόχος όλων των εταίρων είναι η χώρα να ανταποκριθεί επιτυχώς στις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας για τη φύση, υλοποιώντας το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιοτήτων (2014-2020) και συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο, στην ανάδειξη και την αποτελεσματικότερη προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στη χώρα μας.

Το LIFE-IP 4 NATURA «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα», όπως ονομάζεται, θα αποτελέσει -από σήμερα και για τα επόμενα 8 χρόνια (έως το 2025), την αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια αυτή. Το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό €17 εκατ. συγχρηματοδοτείται στο μεγαλύτερο μέρος του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πράσινο Ταμείο, ενώ σε αυτό πέραν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το WWF Ελλάς, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης, η Περιφέρεια Αττικής, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας και το Πράσινο Ταμείο.

Διαβάστε Περισσότερα