Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Στην τελική ευθεία η υποβολή προτάσεων LIFE για το 2020. Συνεχίζει το έργο της η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE

Συνεχίζονται οι υποβολές στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή – Πρόσκληση 2020. Όσον αφορά στο υπο-πρόγραμμα Περιβάλλον, η διαδικασία υποβολής πραγματοποιείται σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο υποβάλλονται τα συνοπτικά υπομνήματα (concept notes), ενώ στο δεύτερο στάδιο η πλήρης πρόταση. Ειδικότερα, στον τομέα προτεραιότητας Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων, οι υποβολές των συνοπτικών υπομνημάτων ολοκληρώνονται στις 14 Ιουλίου 2020, ενώ αυτές στους τομείς Φύση και Βιοποικιλότητα και Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση θα πραγματοποιηθούν έως τις 16 Ιουλίου 2020. Ως προς το υπο-πρόγραμμα Δράση για το Κλίμα και τους τομείς προτεραιότητας Μετριασμός Κλιματικής Αλλαγής, Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση, οι υποβολές πραγματοποιούνται σε ένα στάδιο, αυτό της πλήρους πρότασης, έως τις 6 Οκτωβρίου 2020.

Οι υποψήφιοι αιτούντες ενθαρρύνονται να έρθουν σε επαφή με τους πέντε Εμπειρογνώμονες της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE για παροχή ενημέρωσης, τεχνικής βοήθειας, συμβουλευτικής και υποστήριξης.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής για το Υποπρόγραμμα Περιβάλλον

Η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE, στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης της υποβολής προτάσεων LIFE, παρέχει τη δυνατότητα εξειδικευμένης συμβουλευτικής στους υποβάλλοντες προτάσεις χρηματοδότησης έργων στην Πρόσκληση LIFE – Υποπρόγραμμα Περιβάλλον 2020.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής συνοπτικών υπομνημάτων προς χρηματοδότηση είναι:

  1. Για τον τομέα προτεραιότητας «LIFE Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» η 14/07/2020
  2. Για τον τομέα προτεραιότητας «LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα» η 16/07/2020
  3. Για τον τομέα προτεραιότητας «LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση» η 16/07/2020

Ανακοινώνεται ότι οι υπηρεσίες εξειδικευμένης συμβουλευτικής, προκείμενου να αυξάνουν τον βαθμό αποτελεσματικότητάς τους, θα παρέχονται κατόπιν συνεννόησης μέχρι την Τετάρτη 08/07/2020 μέσω:

  1. Ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
  2. Επιτόπιων συναντήσεων στο Πράσινο Ταμείο (Βίλα Καζούλη, Λ. Κηφισίας 241, Κηφισιά): εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00-13.00
  3. Διαδικτυακών συναντήσεων μέσω skype: εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00-13.00

    Διαβάστε Περισσότερα

Διαδικτυακές Διμερείς Συναντήσεις για δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών μεταξύ δυνητικών δικαιούχων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως της 6 Οκτωβρίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι συνεχίζονται μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2020 οι Διαδικτυακές Διμερείς Συναντήσεις για δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών μεταξύ δυνητικών δικαιούχων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δημόσιες αρχές, Εθνικά Σημεία Επαφής, φορείς που έχουν υλοποιήσει έργα LIFE κλπ), οι οποίοι πραγματοποίησαν σχετική εγγραφή έως της 15 Μαΐου. 

Περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα και τον τρόπο διεξαγωγής των συναντήσεων: https://eu-life-2020.b2match.io/home

Βραβεία Natura 2000: Διαδικτυακή ψηφοφορία έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιέρωσε τα Βραβεία Natura 2000 για να γιορτάσει και να προωθήσει τις καλές πρακτικές διατήρησης της φύσης στην Ευρώπη. Tα βραβεία αυτά επιβραβεύουν την αριστεία στην διαχείριση και την προώθηση του δικτύου, της ευαισθητοποίησης και των οφελών του για τους Ευρωπαίους πολίτες. 

Από τις 79 έγκυρες υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν σε όλη την ΕΕ επελέγησαν 27 υποψήφιοι από 15 χώρες: Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα Βραβεία Natura 2000 απονέμονται σε 5 κατηγορίες:
-διατήρηση,
-κοινωνικοοικονομικά οφέλη,
-επικοινωνία,
-συμβιβασμός συμφερόντων/αντιλήψεων,
-δικτύωση και διασυνοριακή συνεργασία.

Οι πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2020. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου 2020. 

Επιπλέον, ένα ειδικό βραβείο, το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη, πρόκειται να απονεμηθεί στον τελικό υποψήφιο που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους από τους πολίτες.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/news/commission-announces-finalists-2020-european-natura-2000-award-vote-now-your-favourite_en

 

Οpen Consultation on the European Climate Pact until 17 June

The European Commission has launched an open consultation on the European Climate Pact to engage citizens and communities in shaping the action for our climate and environment. All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. The Commission seeks to gather input from a broad range of stakeholders, ranging from national, regional and local authorities to businesses, unions, civil society organisations, education organisations, consumer groups, research and innovation organisations, as well as individual citizens, including youth. You can contribute to this consultation by filling in the online questionnaire until the 17th of June 2020.

Διαβάστε Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000: Μια γιορτή για την προστασία της φύσης

Σήμερα, 21 Μαΐου, γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000!

To Πράσινο Ταμείο, ως εταίρος του έργου LIFE-IP 4 NATURA, σας προσκαλεί σε μια διαδικτυακή εκδήλωση στη σελίδα @Natura2000Edozoume, στο όπου θα παρακολουθήσουμε τον γνωστό φωτογράφο φύσης και βιολόγο, Andrea Bonetti, να μας ξεναγεί σε μία από τις 446 περιοχές Natura της χώρας μας.

Μπορείτε να ακολουθήσετε τη σελίδα του Έργου @Natura2000Edozoume, στο Facebook και να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση:  https://bit.ly/2YoZZLP

Περισσότερες πληροφορίες για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Natura 2000 μπορείτε να βρείτε στο Δελτίο Τύπου που επισυνάπτεται.

Πρόσκληση LIFE 2020 - Μεταφρασμένοι Οδηγοί Αιτούντων και Αξιολόγησης Προτάσεων Παραδοσιακών Έργων LIFE στα Ελληνικά

Βρείτε στην ιστοσελίδα μας τους ελληνικούς οδηγούς αιτούντων και αξιολόγησης προτάσεων παραδοσιακών έργων LIFE ανά υποπρόγραμμα και τομέα προτεραιότητας για την Πρόσκληση 2020:

Υποπρόγραμμα Περιβάλλον:

Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα:

Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων για τα προπαρασκευαστικά έργα LIFE της Πρόσκλησης LIFE 2019 - 3ος γύρος

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες, για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για προπαρασκευαστικά έργα της Πρόσκλησης LIFE 2019 - τρίτος γύρος, οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν πρόταση είτε γραπτώς μέσω ταχυδρομείου όπως ορίζεται στον οδηγό αίτησης, είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail, αποστέλλοντας όλα τα έγγραφα στην ακόλουθη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις πρέπει να φτάσουν στις 20 Απριλίου 2020 έως τις 17:00 το αργότερο (τοπική ώρα Βρυξελλών). 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-call-proposals-preparatory-projects-third-round

 

Πράσινο Ταμείο: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου Greek LIFE Task Force - LIFE 14 CAP/GR/000003

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού (Capacity Building) με πλήρη τίτλο: Ίδρυση και Λειτουργία για την Ελληνική Ομάδα Κρούσης για το Πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2017 - Establishment and Οperation of the Greek LIFE Task Force for the period 2014-2017 (LIFE 14 CAP/GR/000003) - GR LTF για τη Θέση Εμπειρογνώμονα με ειδίκευση σε θέματα Περιβάλλοντος. 

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προτάσεων/αιτήσεων είναι η Τετάρτη 06.05.2020 και ώρα 15:00. Οι προτάσεις που παραλαμβάνονται μετά την λήξη της προθεσμίας της υποβολής δεν εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου.

Διοργάνωση Διαδικτυακής Ενημερωτικής Ημερίδας για το Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2020, 14/05/20, Web Conference

Σε συνέχεια της ακύρωσης των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για το Πρόγραμμα LIFE σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας τον Απρίλιο και Μάιο 2020 λόγω κορωνοϊού, το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE διοργανώνουν και σας προσκαλούν στη Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα (Web Conference) για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2020, την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020, 10:00π.μ.-14:00μ.μ.. Η ημερίδα διεξάγεται στο πλαίσιο ενημέρωσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των δυνητικών δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Διαβάστε Περισσότερα