Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

LIFEAwards19 - LIFE Citizen’s Prize

These nine projects have been shortlisted for the “Citizen’s Award” by a panel of National Contact Points. Now it is your turn to vote!

Select your favorite candidate for the “LIFE Citizen’s Prize” from one of the three categories and cast your vote from 8 April to 16 May.

The winning project will be rewarded during the LIFE Awards ceremony on 16 May 2019, as part of the EU Green Week 2019, Europe’s biggest environmental event.

Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας: η Επιτροπή βοηθά τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν καλύτερα τους περιβαλλοντικούς κανόνες της ΕΕ με σκοπό την προστασία των πολιτών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους

Πρωτοβουλία για την καλύτερη εφαρμογή της πολιτικής και των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την κυκλική οικονομία, τη φύση και τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα του αέρα και την ποιότητα και διαχείριση του νερού.

H Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας («η επισκόπηση»), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της που ξεκίνησε το 2016 με σκοπό να βελτιωθεί η εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και των από κοινού συμφωνημένων κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ, αφενός, είναι ουσιαστική για ένα υγιές περιβάλλον και, αφετέρου, προσφέρει νέες ευκαιρίες για διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη, καινοτομία και θέσεις εργασίας. Η πλήρης εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξοικονόμηση περίπου 55 δισ. ευρώ ετησίως από την οικονομία της ΕΕ σε δαπάνες υγείας και σε άμεσο κόστος για το περιβάλλον.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση LIFE 2019: Έναρξη διαδικασίας υποβολής

Ξεκίνησε στις 4 Απριλίου 2019, η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα LIFE για χρηματοδότηση έργων για τη διατήρηση της φύσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

-Στο υποπρόγραμμα Environment και για τα παραδοσιακά έργα, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων θα γίνει σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο θα γίνει υποβολή concept notes (max. 10 σελ.) και στο δεύτερο στάδιο η υποβολή full proposal
-Για το υποπρόγραμμα Climate Action, η υποβολή θα γίνει σε ένα στάδιο (full proposal). 

Διαβάστε Περισσότερα

Διοργάνωση Ημερίδων Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα LIFE σε Θεσσαλονίκη και Χανιά, 5 και 19 Απριλίου 2019 - Δελτίο Τύπου & Δηλώσεις Συμμετοχής

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE διοργανώνουν «Ημερίδες Ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE», στη Θεσσαλονίκη (Συνεδριακό Κέντρο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΛΙΔΗΣ, Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑΣ 6) και τα Χανιά Κρήτης (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου, 1ος όροφος, Κυδωνίας 29, ΤΚ 73135) στις 5 και 19 Απριλίου αντίστοιχα, 10.00-14.30.

Οι ημερίδες διεξάγονται στο πλαίσιο ενημέρωσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των δυνητικών δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Οι δηλώσεις συμμετοχής  πραγματοποιούνται στους ακόλουθους συνδέσμους:

Για τη Θεσσαλονίκη: https://bit.ly/2ulAxXs Βρείτε εδώ το πρόγραμμα ομιλιών: https://bit.ly/2TRGdmj

Για τα Χανιά: https://bit.ly/2UUEL3K

Διαβάστε Περισσότερα

Διοργάνωση Τριήμερου Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου και της Greek LIFE Task Force στην Αθήνα, 10-12 Απριλίου - Δελτίο Τύπου και Δηλώσεις Συμμετοχής

Η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE λειτουργεί στο Πράσινο Ταμείο από το 2016, έχοντας ως στόχο την ενδυνάμωση των Εθνικών Σημείων Επαφής του Προγράμματος LIFE για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Ελλάδας σε έργα LIFE και την προώθηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής μέσω ολοκληρωμένων έργων.

Στο πλαίσιο των δράσεων της ομάδας, το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική LIFE Task Force διοργανώνουν τις ακόλουθες εκδηλώσεις 10 έως 12 Απριλίου, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 2):

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων της GR LTF στην Ελλάδα για το 2019

Η Greek LIFE Task Force διοργανώνει μια Θεματική διημερίδα και 3 Εκδηλώσεις Ενημέρωσης για τo χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2019 σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, τον Απρίλιο 2019.

Ακολουθεί η λίστα των εκδηλώσεων: 

  • 5 Απριλίου 2019: Ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2019, Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, Θεσσαλονίκη
  • 10-11 Απριλίου 2019: Θεματική ενημερωτική διημερίδα "LIFE και Πόλεις", Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Αθήνα
  • 12 Απριλίου 2019: Ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2019, Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Αθήνα
  • 19 Απριλίου 2019: Ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2019, Χανιά

    Διαβάστε Περισσότερα

Διοργάνωση Εκδηλώσεων για το Πρόγραμμα LIFE, 10-12 Απριλίου, Αθήνα

Η Greek LIFE Task Force και το Πράσινο Ταμείο διοργανώνουν τριήμερο Εκδηλώσεων, 10 έως 12 Απριλίου, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν:

Θεματική ενημερωτική διημερίδα με τίτλο ‘LIFE και Πόλεις’, στις 10 και 11 Απριλίου 2019. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή περιβαλλοντικών και κλιματικά ανθεκτικών λύσεων στις πόλεις. Στόχος της διημερίδας είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων LIFE και η περαιτέρω αξιοποίησή τους και μεταφορά σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως Δήμους και φορείς / οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
Ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2019, στις 12 Απριλίου
Έκθεση για τις Δράσεις του Πράσινου Ταμείου, η οποία θα είναι επισκέψιμη για το κοινό καθόλη τη διάρκεια του τριημέρου 10-12 Απριλίου.

Διαβάστε Περισσότερα

Υποβολή προτάσεων παραδοσιακών έργων LIFE για το υπο-πρόγραμμα Περιβάλλον – Πρόσκληση 2018

H διαδικασία υποβολής προτάσεων στα παραδοσιακά έργα του υπο-προγράμματος Περιβάλλον της πρόσκλησης LIFE 2018 ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Συνολικά υποβλήθηκαν 7 προτάσεις  (3 Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων, 3 Φύση/Βιοποικιλότητα και 1 Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση) με Έλληνα φορέα ως συντονιστή. Οι προτάσεις αυτές έχουν αιτηθεί συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 20,4 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 12,4 εκατ. ευρώ αποτελούν συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον, υποβλήθηκαν 11 προτάσεις (6 Περιβάλλον και αποδοτικότατα πόρων, 4 Φύση/Βιοποικιλότητα, 3 Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση) με συντονιστή δικαιούχο από άλλες χώρες στις οποίες συμμετέχουν Έλληνες εταίροι.

Αποτελέσματα αξιολόγησης συνοπτικών υπομνημάτων LIFE 2018

H Ευρωπαϊκή επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ανακοίνωσε τα 281 συνοπτικά υπομνήματα και κάλεσε τους συντονιστές να υποβάλλουν πλήρη πρόταση για αξιολόγηση. Σε αυτά περιλαμβάνονται 8 συνοπτικά υπομνήματα με Έλληνα συντονιστή δικαιούχο (3 Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων, 4 Φύση/Βιοποικιλότητα και 1 Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση).

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα "Παραδοσιακών Έργων" του υποπρογράμματος Περιβάλλον

Ημερομηνία ή περίοδος

Δραστηριότητας

18 Απριλίου 2018 Δημοσίευση πρόσκλησης
12/14 Ιουνίου Λήξη προθεσμίας υποβολής Συνοπτικού Υπομνήματος
Οκτώβριος 2018 Αποτελέσματα Συνοπτικού Υπομνήματος
Τέλος Ιανουαρίου 2019 Λήξη προθεσμίας υποβολής ολόκληρης πρότασης
Ιανουάριος με Ιούνιος 2019 Αξιολόγηση και αναθεώρηση ολόκληρων προτάσεων
Ιούλιος με Σεπτέμβριος 2019 Υπογραφή Συμβάσεων Επιδότησης
1 Ιουλίου 2019 Νωρίτερη ημερομηνία εκκίνησης έργου