Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Συναντήσεις παροχής τεχνικής υποστήριξης προτάσεων LIFE για την Πρόσκληση Δράση για το Κλίμα 2019, 5-6 Σεπτεμβρίου 2019

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE διοργανώνουν συναντήσεις παροχής τεχνικής υποστήριξης προτάσεων LIFE για την Πρόσκληση Δράση για το Κλίμα 2019, λίγες ημέρες πριν την τελική υποβολή (12 Σεπτεμβρίου). Συγκεκριμένα, θα παρέχεται συμβουλευτική στους αιτούντες, με στόχο την τελική διαμόρφωση των προτάσεών τους, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, 10:00-16:00στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου, στη Βίλα Καζούλη, Λ. Κηφισίας 241, Κηφισιά.

Οι συναντήσεις θα διαρκέσουν περίπου μια ώρα και θα οριστούν κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Εφόσον οριστούν οι συναντήσεις, θα ζητηθεί από τους αιτούντες να αποστείλουν ηλεκτρονικά την πρόταση ή το προσχέδιο της πρότασης, κατά προτίμηση μέχρι τις 2 Σεπτέμβρη, για την καλύτερη διεξαγωγή τους. Οι προτάσεις θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια κατά σειρά παραλαβής.

Διαβάστε Περισσότερα

Ευρωπαϊκά Βραβεία Natura 2000 για το 2020: Ανοιχτή πρόσκληση για πρωτοβουλίες διατήρησης της φύσης έως τις 15/10/2019

Το βραβεία Natura 2000 είναι ανοιχτά σε κάθε οργανισμό ή άτομο που συμμετέχει στο δίκτυο Natura 2000, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και τοπικών αρχών, επιχειρήσεων, ΜΚΟ, ιδιοκτητών γης, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ιδιωτών. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 15 Οκτωβρίου 2019. Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί γύρω στις 21 Μαΐου 2020. 

Τα Βραβεία Natura 2000 απονέμονται σε 6 κατηγορίες:
-διατήρηση, 
-κοινωνικοοικονομικά οφέλη, 
-επικοινωνία, 
-συμβιβασμός συμφερόντων/αντιλήψεων, 
-δικτύωση και διασυνοριακή συνεργασία,
-Βραβείο Ευρωπαίων Πολιτών.

Το Βραβείο Πολιτών παρέχει στο κοινό τη δυνατότητα να ψηφίσει το αγαπημένο του έργο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο.

Πρόσκληση LIFE 2018 - Αποτελέσματα προτάσεων με Έλληνα Συντονιστή

5 προτάσεις με Έλληνα συντονιστή επιλέχθηκαν για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE 2018 και περνάνε στο στάδιο της αναθεώρησης (revision phase).

2018 LIFE Call Results
Subprogramme ENVIRONMENT
ENVIRONMENT & RESOURCE EFFICIENCY NATURE & BIODIVERSITY ENV. GOVERNANCE & INFORMATION
1 2 1
Subprogramme CLIMATE ACTION
CLIMATE CHANGE ADAPTATION CLIMATE CHANGE MITIGATION CLIM. GOVERNANCE & INFORMATION
- 1 -

 

Πρόσκληση LIFE 2019 - Υποβολή συνοπτικών υπομνημάτων στα παραδοσιακά έργα του υπο-προγράμματος Περιβάλλον

H διαδικασία υποβολής συνοπτικών υπομνημάτων στα παραδοσιακά έργα του υπο-προγράμματος Περιβάλλον της πρόσκλησης LIFE 2019 ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Τα 37 συνοπτικά υπομνήματα που υποβλήθηκαν με  Έλληνα φορέα ως συντονιστή ανά θεματική προτεραιότητα παρουσιάζονται παρακάτω:

Θεματική προτεραιότητα Αριθμός συνοπτικών υπομνημάτων
Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων 15
Φύση και Βιοποικιλότητα 9
Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση 13

Διαβάστε Περισσότερα

Διοργάνωση Σεμιναρίου Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα, 20-21 Ιουνίου 2019, Αθήνα

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) διοργανώνουν Σεμινάριο Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα (τομείς προτεραιότητας Μετριασμός Κλιματικής Αλλαγής, Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση), στις 20 και 21 Ιουνίου 2019, στην Αθήνα, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου, στη Βίλα Καζούλη (Λεωφόρος Κηφισίας 241, Κηφισιά).

Το σεμινάριο διεξάγεται στο πλαίσιο υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενίσχυσης των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος LIFE και επικεντρώνεται στη συγγραφή προτάσεων LIFE. Σκοπός του είναι η αύξηση του αριθμού και η βελτίωση της ποιότητας των υποβαλλόμενων αιτήσεων βάσει και των απαιτήσεων του Πολυετούς Προγράμματος Εργασίας 2018-2020, ώστε να αυξηθεί η απορροφητικότητα των ελληνικών φορέων από το εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο.

Διαβάστε Περισσότερα

LIFE-IP4 NATURA - Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000: Μια γιορτή για την προστασία της φύσης

Το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura2000 αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών του κόσμου και, ταυτόχρονα, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης.

Η 21η Μαΐου έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000, ώστε να εορτάζεται η προστασία της φύσης και οι προσπάθειες όσων εργάζονται καθημερινά για την επιτυχία του δικτύου.

Οι εταίροι του Έργου LIFE-IP4 NATURA σας προσκαλούν στον εορτασμό για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura2000, την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 από τις 10:30 έως τις 17:00, στον Μεσογειακό Κήπο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Διαβάστε Περισσότερα

Διοργάνωση Σεμιναρίου Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Υποπρόγραμμα Περιβάλλον, 16-17 Μαΐου 2019, Αθήνα

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) διοργανώνουν Σεμινάριο Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Υποπρόγραμμα Περιβάλλον (τομείς προτεραιότητας Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων, Φύση και Βιοποικιλότητα, Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση), στις 16 και 17 Μαΐου 2019, στην Αθήνα, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου, στη Βίλα Καζούλη (Λεωφόρος Κηφισίας 241, Κηφισιά).

Συγκεκριμένα, το σεμινάριο διεξάγεται στο πλαίσιο υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενίσχυσης των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος LIFE και επικεντρώνεται στη συγγραφή προτάσεων LIFE. Σκοπός του είναι η αύξηση του αριθμού και η βελτίωση της ποιότητας των υποβαλλόμενων αιτήσεων βάσει και των απαιτήσεων του Πολυετούς Προγράμματος Εργασίας 2018-2020, ώστε να αυξηθεί η απορροφητικότητα των ελληνικών φορέων από το εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο.

Διαβάστε Περισσότερα

LIFEAwards19 - LIFE Citizen’s Prize

These nine projects have been shortlisted for the “Citizen’s Award” by a panel of National Contact Points. Now it is your turn to vote!

Select your favorite candidate for the “LIFE Citizen’s Prize” from one of the three categories and cast your vote from 8 April to 16 May.

The winning project will be rewarded during the LIFE Awards ceremony on 16 May 2019, as part of the EU Green Week 2019, Europe’s biggest environmental event.

Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας: η Επιτροπή βοηθά τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν καλύτερα τους περιβαλλοντικούς κανόνες της ΕΕ με σκοπό την προστασία των πολιτών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους

Πρωτοβουλία για την καλύτερη εφαρμογή της πολιτικής και των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την κυκλική οικονομία, τη φύση και τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα του αέρα και την ποιότητα και διαχείριση του νερού.

H Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας («η επισκόπηση»), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της που ξεκίνησε το 2016 με σκοπό να βελτιωθεί η εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και των από κοινού συμφωνημένων κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ, αφενός, είναι ουσιαστική για ένα υγιές περιβάλλον και, αφετέρου, προσφέρει νέες ευκαιρίες για διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη, καινοτομία και θέσεις εργασίας. Η πλήρης εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξοικονόμηση περίπου 55 δισ. ευρώ ετησίως από την οικονομία της ΕΕ σε δαπάνες υγείας και σε άμεσο κόστος για το περιβάλλον.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση LIFE 2019: Έναρξη διαδικασίας υποβολής

Ξεκίνησε στις 4 Απριλίου 2019, η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα LIFE για χρηματοδότηση έργων για τη διατήρηση της φύσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

-Στο υποπρόγραμμα Environment και για τα παραδοσιακά έργα, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων θα γίνει σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο θα γίνει υποβολή concept notes (max. 10 σελ.) και στο δεύτερο στάδιο η υποβολή full proposal
-Για το υποπρόγραμμα Climate Action, η υποβολή θα γίνει σε ένα στάδιο (full proposal). 

Διαβάστε Περισσότερα