Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Συνάντηση δικτύωσης LIFE NCP Zagreb

Κατά κοινή απολογία από τα εθνικά σημεία επαφής (ΕΣΕ) για το LIFE, η συγχρηματοδότηση των έργων LIFE είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι κατά την προετοιμασία μιας πρότασης και φυσικά κατά την εφαρμογή. Η ύπαρξη πηγών συγχρηματοδότησης είναι σπάνια, ιδίως κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης και η μείωση της χρηματοδότησης της ΕΕ από 60 σε 55% για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων» και «Υποπρόγραμμα δράσης για το κλίμα», θα κάνει ακόμη πιο δύσκολη αυτήν την προσπάθεια.

Διαβάστε Περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Καινοτομίας (EU Innovation Fund), 15/01/18 έως 10/04/18

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU Emissions Trading System) προβλέπει μετά το 2020 την εγκαθίδρυση του Ταμείου Καινοτομίας για να επιταχυνθεί η εμπορευματοποίηση των τεχνολογιών χαμηλού άνθρακα.

Το Ταμείο θα υποστηρίξει την καινοτομία σε τεχνολογίες, διαδικασίες και προϊόντα χαμηλού άνθρακα στους βιομηχανικούς τομείς που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών. Το Ταμείο θα πρέπει να τονώσει την κατασκευή και λειτουργία έργων που στοχεύουν στην περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση και χρήση του διοξειδίου του άνθρακα και την γεωλογική του αποθήκευση, καθώς και σε καινοτόμες τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή επικράτεια. Οι τεχνολογίες που τυγχάνουν υποστήριξης πρέπει να μην είναι εμπορικά διαθέσιμες ακόμα, αλλά επαρκώς ώριμες για επίδειξη σε προ-εμπορικό στάδιο.

Διαβάστε Περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση - Πρόσκληση LIFE 2018, Βρυξέλλες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει Ημέρα Πληροφόρησης και Δικτύωσης για την υποβολή προτάσεων στην Πρόσκληση LIFE 2018, στις 4 Μαίου 2018, στο κτίριο Charlemagne της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Rue de la Loi 170, 1000 Brussels). Η εκδήλωση απευθύνεται σε πιθανούς υποψηφίους που υποβάλλουν προτάσεις για την πράσινη τεχνολογία, την προστασία της φύσης και την κλιματική αλλαγή.

Διαβάστε Περισσότερα

Έγκριση του πρώτου Ολοκληρωμένου Έργου LIFE - IP 4 NATURA για το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα, ύψους 17 εκ. ευρώ για το 2018-2025

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο Ολοκληρωμένο Έργο LIFE IP 4 NATURA, για το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο σε χρηματοδότηση και διάρκεια που θα υλοποιηθεί στη χώρα μας.
 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας) σε συνεργασία με τους εταίρους  Πράσινο Ταμείο, Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας, Περιφέρειες Κρήτης, Αττικής και Αν. Μακεδονίας & Θράκης, WWF-Ελλάς και Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, προετοίμασε και υπέβαλε προς χρηματοδότηση ένα Ολοκληρωμένο Έργο, στο πλαίσιο του LIFE - IP 4 NATURA, με τίτλο «Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα».
 
Τα Ολοκληρωμένα Έργα LIFE (LIFE IP) είναι έργα μεγάλης κλίμακας, που έχουν ως στόχο την εφαρμογή συγκεκριμένων σχεδίων και στρατηγικών της Ένωσης και την κινητοποίηση  σχετικών πηγών χρηματοδότησης (Κοινοτικής, εθνικής ή ιδιωτικής) με συμπληρωματικές δράσεις στο έργο.

Διαβάστε Περισσότερα

2ο Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας LIFE για το 2018-2020

Το 2ο Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας του LIFE ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή όλων των εθνικών σημείων επαφής από τα κράτη μέλη. Στο νέο πολυετές, που θα διαρκέσει από το 2018 έως το 2020, έγιναν αλλαγές σύμφωνα με τις υποδείξεις της μεσοπρόθεσμης έκθεσης αξιολόγησης του προγράμματος, που σχετίζονται κυρίως με:

  1. την απλούστευση της αίτησης και των εκθέσεων·
  2. την αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων των έργων·
  3. τη βελτίωση της επικοινωνιακής στρατηγικής.

    Διαβάστε Περισσότερα

European Workshop "Resource Efficiency in the Manufacturing Industry", 24 November 2017, Berlin

1st European Resource Efficiency Workshop "Resource Efficiency in the Manufacturing Industry – Methods, tools and good practices"

On 24 November 2017, from 9:30 am to 5:00 pm, in Berlin 

Hosted by the VDI Centre for Resource Efficiency in the framework of the European Resource Efficiency Knowledge Centre, an initiative of the European Commission

Please find the workshop agenda attached

Please register for the event until 20 November 2017. This workshop will gather around 30 representatives of business support organisations, including established and prospective providers of resource efficiency advisory and consulting services from European countries and regions in the process of setting up resource efficiency services for small and medium-sized enterprises (SMEs). 

Διήμερο φεστιβάλ πρόληψης και ανακύκλωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εβδομάδας μείωσης αποβλήτων - 4ο Φόρουμ έργου LIFE REWEEE

Η Βίλα Καζούλη στην Κηφισιά, μετατρέπεται σε βίλα των εκπλήξεων την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου. Θεατρικά δρώμενα, εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά, ζωγραφική, εργαστήρια κατασκευής χειροποίητων ειδών, εκθέσεις, συναυλίες, ομιλίες, με στόχο την ενημέρωση όλων μας για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων.
Την Κυριακή 19 Νοεμβρίου από τις 15:00- 20:00, μικροί και μεγάλοι θα διασκεδάσουν μαθαίνοντας έξυπνους τρόπους μείωσης των απορριμμάτων τους, θα απολαύσουν ζωντανή μουσική, θα πειραματιστούν με ενδιαφέρουσες κατασκευές αξιοποιώντας είδη της καθημερινότητάς μας και θα θαυμάσουν το πώς μπορεί να μεταμορφωθεί ένα υλικό σε κάτι χρήσιμο μετά το τέλος κύκλου ζωής του, όταν πια έχει γίνει απόβλητο.
Την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου από τις 10:30-14:00, σειρά έχουν ενδιαφέρουσες ομιλίες στο πλαίσιο του 4ου Φόρουμ για την Πρόληψη των Αποβλήτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE REWEEE.

Διαβάστε Περισσότερα

Συμμετοχή της GR LTF στο Σεμινάριο ‘ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΤΑΜΕΊΑ – Ευκαιρίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), επιχειρηματίες και νέους’

Η Ελληνική LIFE Task Force (GR LTF) συμμετείχε στο Σεμινάριο ‘ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – Ευκαιρίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), επιχειρηματίες και νέους’ που διοργάνωσε το Ελληνοϊσπανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 28ης Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Θερβάντες στο Κολωνάκι, παρουσία άνω των σαράντα συμμετεχόντων με πολλούς από αυτούς να προέρχονται από τον κλάδο των ΜΜΕ. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα και εργαλεία χρηματοδότησης, όπως το ‘Ειδικό Μέσο για τις ΜΜΕ’ (Η2020’s SME Instrument), οι τομείς προτεραιότητας του προγράμματος Horizon 2020, το πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή και ιδιαίτερα οι ευκαιρίες που παρουσιάζει για την ανάπτυξη και την προώθηση εμπορικά αξιοποιήσιμων λύσεων, καθώς και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία χρηματοδότησης για νέους επιχειρηματίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις (ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus και άλλα σχετικά προγράμματα).

Διαβάστε Περισσότερα

Τα κράτη μέλη πρόκειται να επωφεληθούν από επενδύσεις άνω των 222 εκατ. ευρώ για το περιβάλλον, τη φύση και τη δράση για το κλίμα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου


Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επενδυτικό πακέτο ύψους 222 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με σκοπό να στηρίξει τη μετάβαση της ΕΕ προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Η ενωσιακή χρηματοδότηση θα κινητοποιήσει επιπλέον επενδύσεις, με αποτέλεσμα να χορηγηθούν συνολικά 379 εκατ. ευρώ σε 139 νέα έργα σε 20 κράτη μέλη.

Ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα περιβάλλοντος, θαλάσσιας πολιτικής και αλιείας, κ. Karmenu Vella προέβη στην εξής δήλωση: «Το πρόγραμμα LIFE, που διανύει το 25ο έτος του, εξακολουθεί να επενδύει σε καινοτόμα έργα με υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη φύση. Με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι το πρόγραμμα μετατρέπει τις τεχνολογίες που βρίσκονται κοντά στην αγορά σε νέες, πράσινες επιχειρήσεις.»

Διαβάστε Περισσότερα

Βραβεία Natura 2000 - Παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις 15 Οκτωβρίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιέρωσε τα Βραβεία Natura 2000 για να γιορτάσει και να προωθήσει τις καλές πρακτικές διατήρησης της φύσης στην Ευρώπη. Οποιαδήποτε οντότητα/φορέας που σχετίζεται με δράσεις αναφορικά με το Δίκτυο Natura 2000, μπορεί να υποβάλλει αίτηση σε μία από τις πέντε κατηγορίες βραβείων: 
-Επικοινωνία
-Κοινωνικοοικονομικά οφέλη
-Διατήρηση
-Συμφιλίωση συμφερόντων/αντιλήψεων
-Διασυνοριακή συνεργασία και δικτύωση.

Επιπλέον, το "Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη" θα απονεμηθεί στην αίτηση που θα λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων μέσω δημόσιας ψηφοφορίας στην ιστοσελίδα των βραβείων.

Διαβάστε Περισσότερα