Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Start Date Title Link Standard Image 1
Πέμπτη 14 Μαϊ 2020 Διοργάνωση Διαδικτυακής Ενημερωτικής Ημερίδας για το Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2020, 14/05/20, Web Conference Αφίσα
Δευτέρα 20 Ιαν 2020 Κύκλος Σεμιναρίων Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE / Υποπρογράμματα Περιβάλλον/Δράση για το Κλίμα - 20/01/20, 19/02/20, 23/03/20 - Αθήνα seminars.jpg
Πέμπτη 20 Ιουν 2019 Διοργάνωση Σεμιναρίου Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα, 20-21 Ιουνίου 2019, Αθήνα seminars.jpg
Πέμπτη 16 Μαϊ 2019 Διοργάνωση Σεμιναρίου Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Υποπρόγραμμα Περιβάλλον, 16-17 Μαΐου 2019, Αθήνα seminars.jpg
Παρασκευή 19 Απρ 2019 Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE - Χανιά - 19/04/2019 ajdc-upcoming-orig_7.png
Παρασκευή 12 Απρ 2019 Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE - Αθήνα - 12/04/2019 events-3720x1200.jpg
Τετάρτη 10 Απρ 2019 Διοργάνωση Διημερίδας Πράσινου Ταμείου και Greek LIFE Task Force με θέμα "LIFE & ΠΟΛΕΙΣ", 10-11 Απριλίου, Αθήνα events.jpg
Παρασκευή 05 Απρ 2019 Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE - Θεσσαλονίκη - 05/04/2019 Εκδήλωση
Παρασκευή 18 Μαϊ 2018 Διαδικτυακό Σεμινάριο Προετοιμασίας Πρότασης στο Πρόγραμμα LIFE - 25/05/18 Webinar
Πέμπτη 17 Μαϊ 2018 Σεμινάρια Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2018, Αθήνα, 17-22 Μαΐου 2018